Vastuullisuus, avoimuus- ja läpinäkyvyys

Sijoitusstrategiamme mukaisesti sijoitamme kasvunnälkäisiin yrityksiin, joilla on potentiaalia markkinoilla ja mahdollisuus kehittää asemaansa toimialalla tapahtuvien muutosten yhteydessä. Kokemukseemme perustuen yritykset, jotka arvioivat ESG teemoihin liittyviä riskejä sekä tunnistavat ESG teemoista nousevia liiketoimintamahdollisuuksia, ovat kestävämpiä ja menestyvät paremmin nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. MB:n vastuullisen omistajan ajattelutapa mahdollistaa yhteistyön laadukkaiden yritysten kanssa sekä pitkäjänteisen kestävää arvoa tuottavan sijoitustoiminnan.

MB:n lähestymistapa vastuullisuuteen jakautuu kolmeen ulottuvuuteen

Vastuullinen sijoittaminen

Olemme sitoutuneet huomioimaan ympäristöä, sosiaalista vastuuta ja hyvää hallintotapaa koskevat asiat eli ESG-asiat (Environmental, Social and Governance) sijoitustrategiassamme ja -prosesseissamme. Vastuullisen sijoittamisen lähestymistapamme perustuu YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin (PRI) ja kattaa päätöksenteko- ja omistajuuskäytäntöjä, joita sovellamme sijoitustoimintamme eri vaiheissa. Uskomme vahvasti, että vastuullisuus täytyy olla sisäänrakennettuna osaksi sijoitustoimintaamme, jotta voimme saada aikaan kestävää liiketoiminnan kasvua kohdeyrityksissämme sekä luoda arvoa pitkällä aikavälillä sijoittajillemme ja muille sidosryhmillemme sekä yhteiskunnalle laajemmin.

MB:n vastuullisen sijoittamisen prosessi kattaa seuraavat osa-alueet

  • Sitoutuminen vastuulliseen sijoittamiseen
  • Due Diligence
  • Aktiivinen omistajuus
  • Seuranta
  • Raportointi
  • Irtautuminen

Keväällä 2019 MB liittyi Finsifin (Finland’s Sustainable Investment Forum) jäseneksi. Finsif on vastuullisen sijoittamisen edistäjä ja suunnannäyttäjä Suomessa, joka tarjoaa jäsenilleen verkostoitumispaikan ja väylän tiedon hankkimiselle. MB:llä haluamme edistää vastuullista sijoittamista omassa verskostossamme sekä kehittää omaa vastuullisen sijoittamisen lähetymistapaamme parhaiden käytäntöjen mukaisesti.

Vaikuttavuus

Konkreettinen ympäristöllinen ja sosiaalinen vaikuttavuus saadaan aikaan portfolioyritystemme toiminnan kautta. Pääomistajana meillä on ainutlaatuinen mahdollisuus vaikuttaa portfolioyritystemme toiminnan kehittämiseen ja jakaa parhaita käytäntöjä yritysten kesken. Pyrimme aidosti sitouttamaan yrityksiä huomioimaan ESG-näkökulmia vahvemmin toiminnassaan ja siten saavuttamaan todellista vaikuttavuutta valituilla fokusalueilla.

Avoimuus ja läpinäkyvyys

Haluamme tuottaa sidosryhmillemme ajantasaista ja olennaista informaatiota niin omasta toiminnastamme kuin portfolioyhtiöistämme. Raportoimme vuosittain ESG-asioista ja kehityksestä sijoittajillemme sekä välittömästi ESG-asioihin liittyvien merkittävien tapahtumien tai rikkomusten sattuessa.

Pääomasijoittajat ry on antanut suosituksia avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistämiseksi pääomasijoitusalalla. MB Rahastot on Pääomasijoittajat ry:n varsinainen jäsen ja noudattaa sen antamia suosituksia tällä sivustolla.

Lataa täältä Pääomasijoittajien avoimuus- ja läpinäkyvyyssuositukset.

Ensisijaiset mediakontaktit:

Juha Tukiainen, Toimitusjohtaja
Puh. 0400 791679

juha.tukiainen@mb.fi

Minna Heimonen, Vastuullisuus- ja viestintäpäällikkö
Puh. 040 508 5681
minna.heimonen@mb.fi