MB Rahastot ja kestävyys

Sijoitusstrategiamme mukaisesti sijoitamme kasvunnälkäisiin yrityksiin, joilla on potentiaalia markkinoilla ja mahdollisuus kehittää asemaansa toimialalla tapahtuvien muutosten yhteydessä. Kokemukseemme perustuen yritykset, jotka arvioivat ESG-teemoihin liittyviä riskejä sekä tunnistavat ESG-teemoista nousevia liiketoimintamahdollisuuksia, ovat kestävämpiä ja menestyvät paremmin nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. MB:n vastuullisen omistajan ajattelutapa mahdollistaa yhteistyön laadukkaiden yritysten kanssa sekä pitkäjänteisen kestävää arvoa tuottavan sijoitustoiminnan.

Vastuullisena kumppanina ja omistajana tehtävänämme on rakentaa kestävää kasvua kohdeyrityksissämme. Samaan aikaan haluamme olla toimintatapojemme osalta läpinäkyviä ja edistää vastuullisen sijoittamisen käytäntöjen kehittämistä pääomasijoitusalalla. Vastuullisen sijoittamisen ja omistajuuden politiikassamme kuvaamme MB:n lähestymistapaa vastuullisuuteen sekä vastuullisen sijoittamisen ja omistajuuden periaatteita ja käytäntöjä. Olemme julkaisseet myös Vastuullisuuskatsauksen 2020, jossa esittelemme MB lähestymistapaa vastuullisuuteen laajemmin sekä kerromme kohdeyritystemme hienosta vastuullisuustyöstä ja kestävän kasvun rakentamisesta.

Lisätietoja MB:n vastuullisen sijoittamisen ja omistajuuden politiikasta ja vastuullisuuden toteuttamisesta alla:

MB Funds’ Responsible Investment and Ownership Policy

 

MB Funds – Sustainability Review 2021: Focus on the ESG collection and the measurement

MB Rahastot – Vastuullisuuskatsaus 2020: Kestävää kasvua kohdeyrityksissämme

MB Funds – Sustainability Review 2019: An introduction to MB Funds’ approach to sustainability and highlights of the activities

 

Haitallisten kestävyysvaikutusten huomioiminen

MB Partners Oy Ilmoitus sijoituspäätösten haitallisista vaikutuksista kestävyystekijöihin

MB Partners V Oy Ilmoitus sijoituspäätösten haitallisista vaikutuksista kestävyystekijöihin

MB Partners II Oy Ilmoitus sijoituspäätösten haitallisista vaikutuksista kestävyystekijöihin

MB Rahastojen lähestymistapa vastuullisuuteen

MB:n johdonmukainen lähestymistapa vastuullisuuteen asettaa vastuullisuustyöllemme- sekä viestinnälle selkeät raamit. Lähestymistavassamme on huomioitu tärkeimpien sidosryhmiemme odotuksia vastuullisuudesta, mikä auttaa meitä allokoimaan omia resurssejamme sekä toimenpiteitä olennaisiin ESG-asioihin. MB:n vastuullisuus on jaettu kolmeen toisiinsa tiiviissä linkissä oleviin elementteihin, jotka ovat vastuullinen sijoittaminen, vaikuttavuus sekä avoimuus ja läpinäkyvyys. Olemme sitoutuneet vastuulliseen sijoittamiseen, edistämme positiivista vaikuttavuutta portfolioyhtiöidemme toiminnan kautta sekä olemme viestinnässämme avoimia ja läpinäkyviä.

MB:llä vastuullisuutta johdetaan ja toteutetaan kolmella toisiinsa kytkeytyvällä osa-alueella

Vastuullinen sijoittaminen

Olemme sitoutuneet huomioimaan ympäristöä, sosiaalista vastuuta ja hyvää hallintotapaa koskevat asiat eli ESG-asiat (Environmental, Social and Governance) sijoitustrategiassamme ja -prosesseissamme. Vastuullisen sijoittamisen lähestymistapamme perustuu YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin (PRI) ja kattaa päätöksenteko- ja omistajuuskäytäntöjä, joita sovellamme sijoitustoimintamme eri vaiheissa. Uskomme vahvasti, että vastuullisuus täytyy olla sisäänrakennettuna osaksi sijoitustoimintaamme, jotta voimme saada aikaan kestävää liiketoiminnan kasvua kohdeyrityksissämme sekä luoda arvoa pitkällä aikavälillä sijoittajillemme ja muille sidosryhmillemme sekä yhteiskunnalle laajemmin.

MB:n vastuullisen sijoittamisen prosessi kattaa seuraavat osa-alueet:

  • MB:n sitoutuminen vastuulliseen sijoittamiseen
  • ESG Due Diligence
  • MB:n aktiivinen omistajuus
  • Seuranta
  • Raportointi
  • ESG-asioiden kehitys exitissä

Keväällä 2019 MB liittyi Finsifin (Finland’s Sustainable Investment Forum) jäseneksi. Finsif on vastuullisen sijoittamisen edistäjä ja suunnannäyttäjä Suomessa, joka tarjoaa jäsenilleen verkostoitumispaikan ja väylän tiedon hankkimiselle. MB:llä haluamme edistää vastuullista sijoittamista omassa verskostossamme sekä kehittää omaa vastuullisen sijoittamisen lähetymistapaamme parhaiden käytäntöjen mukaisesti.

Vaikuttavuus

Konkreettinen ympäristöllinen ja sosiaalinen vaikuttavuus saadaan aikaan portfolioyritystemme toiminnan kautta. Pääomistajana meillä on ainutlaatuinen mahdollisuus vaikuttaa portfolioyritystemme toiminnan kehittämiseen ja jakaa parhaita käytäntöjä yritysten kesken. Pyrimme aidosti sitouttamaan yrityksiä huomioimaan ESG-näkökulmia vahvemmin toiminnassaan ja siten saavuttamaan todellista vaikuttavuutta valituilla fokusalueilla.

Avoimuus ja läpinäkyvyys

Haluamme tuottaa sidosryhmillemme ajantasaista ja olennaista informaatiota niin omasta toiminnastamme kuin portfolioyhtiöistämme. Raportoimme vuosittain ESG-asioista ja kehityksestä sijoittajillemme sekä välittömästi ESG-asioihin liittyvien merkittävien tapahtumien tai rikkomusten sattuessa.

Pääomasijoittajat ry on antanut suosituksia avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistämiseksi pääomasijoitusalalla. MB Rahastot on Pääomasijoittajat ry:n varsinainen jäsen ja noudattaa sen antamia suosituksia tällä sivustolla.

Lataa täältä Pääomasijoittajien avoimuus- ja läpinäkyvyyssuositukset.

Ensisijaiset mediakontaktit:

Juha Tukiainen, Toimitusjohtaja
Puh. 0400 791679

juha.tukiainen@mb.fi

Minna Heimonen, Vastuullisuus- ja viestintäpäällikkö
Puh. 040 508 5681
minna.heimonen@mb.fi