Tavoitteenamme on yrityksen arvon kasvattaminen, mikä yrityskohtaisesti rakentuu uusien mahdollisuuksien tunnistamiselle ja luomiselle sekä olemassa olevan toiminnan uudistamiselle. Yrityksen arvon luominen voi perustua esimerkiksi orgaaniseen kasvuun ja/tai yritysostoihin niin kotimaassa kuin kansainvälisesti, toimintojen tehostamiseen sekä yrityksen markkina-aseman ja liiketoiminnan arvoketjun laajentamiseen.

Teemme sijoituksia erityisesti suomalaisiin yrityksiin, mutta kohdeyritysten liiketoiminta voi olla hyvinkin kansainvälistä.

MB:n tyypillinen sijoituskohde

Sijoituskohteidemme suuruusluokka vaihtelee ja kohdeyhtiömme ovat useimmiten keskisuuria, vakiintuneita ja kasvavia liiketoimintoja.  Yritystemme toimialat ovat vaihdelleet palveluista teollisuuteen ja liikevaihdoltaan yritykset ovat sijoitusvaiheessa muutamasta miljoonasta eurosta jopa satoihin miljooniin euroihin. MB on kokenut yhteistyökumppani myös yrittäjätaustaisissa yrityksissä. Yrityksen ennakoitavissa olevat kasvunäkymät, vahva liiketoiminnan pohja ja toimialan vähäsyklisyys nähdään etuina sijoituskohdetta arvioitaessa.

MB:n sijoitusmalli

Olemme pääomistaja sijoituskohteissamme. Toteuttamissamme hankkeissa johto ja avainhenkilöt ovat poikkeuksetta yhtiön omistajia ja heille rakennetaan tavoitteellinen ja sitouttava omistusrakenne. Johdon rahoitusresurssit otetaan huomioon pääomarakennetta suunniteltaessa.

MB:n omistusaika

Tyypillinen ja tavoitteellinen omistusaikamme yrityksessä on noin 3-7 vuotta. Omistusaika on yksilöllinen jokaisen yrityksen kohdalla ja perustuu yrityksen johdon kanssa yhdessä laadittuun kasvustrategiaan ja exit-tavoitteisiin. Lopullinen omistusaika määräytyy niin markkinatilanteen kuin yrityksen kasvun ja arvon kehityksen myötä.

Sijoitustilanteet

MB:llä on pitkä ja kattava kokemus erityyppisistä yritysjärjestelyistä ja -kaupoista. MB:n vahvuudet on yrityksen erilaisissa muutostilanteissa, kuten liiketoiminnan kansainvälistämisessä, uusien kasvuaihioiden toteuttamisessa, omistuksen hajautuksissa ja johdon resurssien vahvistamisessa. Olemme myös yrittäjän tukena, joka hakee yritykselleen seuraavaa kasvuloikkaa.

Sijoitamme yrityksiin, jotka tarjoavat uudenlaisia liiketoimintakonsepteja tutuilla toimialoilla, kasvavat vauhdikkaasti perinteisillä toimialoilla sekä ovat aivan tuoreiden toimialojen uusia menestyjiä. Hankkeet toteutetaan aina yhteistyössä yrityksen osakkaiden ja johdon kanssa.

Tyypillisiä sijoitustilanteitamme:

 • Nopea orgaaninen kasvu
 • Nopea kasvu yritysostoilla
 • Kansainvälinen kasvu
 • Management buy-out
 • Management buy-in
 • Liiketoimintamallin uudistaminen
 • Perheyhtiöiden omistusjärjestelyt
 • Divestoinnit ja spin-off prosessit
 • Yksityistämiset
 • Listaltaostot
Tavoitteenamme on yrityksen arvon kasvattaminen rakentaen uusia mahdollisuuksia sekä uudistamalla olemassaolevaa toimintaa.
Kari Rytkönen, Partneri

Tehdyt sijoitukset

Spider Med

Laadukasta ja vaikuttavaa suun terveydenhuoltoa

Toimiala:
Suun terveydenhuolto
Sijainti:
Helsinki
Hanketiimi:
Anssi Mattila, Aapo Eskelinen
Verkkosivut:
spidermed.fi
 • Sijoitusvuosi 2024
 • Liikevaihto 2023 12
 • Henkilöstö > 450
Spider Med

Spider Med on vuonna 2020 perustettu kotimainen suun terveydenhuollon julkisen ja yksityisen sektorin kumppani, joka tuottaa palveluita ympäri Suomea. Yhtiö toteuttaa palveluita asiakkaille uudenlaisilla palvelumalleilla. Spider Med on erikoistunut kokonaisvaltaisiin ja vaikuttaviin jononpurkuihin, tarjoaa hammaslääkäri- ja suuhygienistipalveluja omissa hammasklinikoissa palveluseteli- ja ostopalveluasiakkaille sekä tarjoaa suun terveydenhuollon ammattilaisia julkisen ja yksityisen sektorin toimijoille. Yhtiö on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Spider Medin menestyksen takana on aidosti avoin ja välittävä toimintakulttuuri, mikä näkyy potilaslähtöisinä ja korkealaatuisina palveluina sekä tyytyväisinä suun terveydenhuollon ammattilaisina. Yhtiön palveluksessa on yli 450 suun terveydenhuollon ammattilaista.

MB Rahastot tuli keväällä 2024 mukaan tukemaan Spider Medin kasvutarinaa. Spider Medin perustajat jatkavat yhtiön kehittämistä nykyisissä rooleissaan ja merkittävinä omistajina yhdessä MB:n kanssa. Samalla omistavien Spider Mediläisten määrä kasvoi.

Suun terveydenhuollon kokonaismarkkina on reilusti yli miljardin euron kokoinen Suomessa. Kokonaismarkkinan ennustetaan kasvavan tasaisesti tulevina vuosina. Spider Medillä on vahva asema omassa markkinasegmentissään julkisen sektorin kumppanina suun terveydenhuollossa. Kyseinen markkinasegmentti omaa merkittävää kasvupotentiaalia ja tarjoaa mielenkiintoisia kasvumahdollisuuksia Spider Medille.

Spider Medin johdon ja MB:n tavoitteena on yhtiön kasvutarinan jatkaminen. Yhtiö on nuoresta historiastaan huolimatta toiminut suun terveydenhuollon edelläkävijänä ja sillä on erinomaiset mahdollisuudet jatkaa asiakaslähtöisten toimintamallien kehittämistä sekä vahvaa kasvuaan. Spider Medin tavoitteena on olla aito kumppani asiakkailleen sekä tehdä laadukasta ja vaikuttavaa suun terveydenhuoltoa. Tavoitteena on myös entisestään vahvistaa jo brändiksi muodostunutta Spider-henkeä ja tarjota monipuolisia tehtäviä suun terveydenhuollon ammattilaisille.

Welado

Yhdessä rakentuu enemmän

Toimiala:
Tekninen konsultointi
Sijainti:
Oulu (Finland)
Hanketiimi:
Kimmo Vanne ja Meri Koivula
Verkkosivut:
www.welado.fi
 • Sijoitusvuosi 2023
 • Liikevaihto (2023) 42 M€
 • Henkilöstö 314
Welado

Welado on riippumaton rakennetun ympäristön asiantuntija sekä suunnannäyttäjä. Welado palvelee asiakkaitaan teollisuus-, kiinteistö-, energia ja väylärakennuttamisessa sekä kattavasti rakennetun ympäristön asiantuntijapalveluissa. Yhtiö lupaa asiakkailleen sen, että Weladon työn lopputulos näkyy aina taidokkaana kädenjälkenä ja helppona projektina. Welado on olemassa, jotta yhtiön hyvinvoivat asiantuntijat voisivat tuottaa yhtiön asiakkaille laadukkaimmat ratkaisut. Ja jotta yhdessä yhtiön asiakkaiden kanssa, Welado voisi muuttaa maailmaa rakennuttamalla turvallisia ja kestäviä elinympäristöjä tuleville sukupolville.

Weladon strategiassa korostuvat teemat ovat merkityksellisyys, inhimillisyys ja yhteistyö, sekä kasvu. Yhtiön strategiatyö on rakennettu reagoivaksi, vuorovaikutteiseksi ja jatkuvasti kehittyväksi. Maailma muuttuu, markkinat muuttuvat, ja ollakseen edelläkävijä, yhtiön täytyy muuttua nopeammin – tai ainakin eturintamassa. Pysyvät strategiset elementit kuitenkin johdattavat ihmiskeskeisen kasvun värittämää matkaa kohti rakennetun ympäristön ja työelämän edelläkävijyyttä. Nämä pysyvät elementit, muutoin ketterästi elävässä strategiassa ovat:

  • Weladon arvot = rohkea, avoin, empaattinen ja tekijöilleen paras
  • Weladon pohjantähti = weladolaisuus on halutuin alusta toteuttaa merkityksellistä asiantuntijuutta

MB Rahastot tuli keväällä 2023 mukaan tukemaan Weladon kasvua ja kansainvälistymistä. Welado kasvoi vuosien 2017 ja 2022 välisenä aikana yli 300 huippuasiantuntijaa työllistäväksi konserniksi, jolla on toimintaa Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiöstä on seuraavan kehitysvaiheen aikana tarkoitus kehittää Pohjoismaiden johtava rakennetun elinympäristön asiantuntija ja edelleen vahvistaa yhtiön asemaa toimialansa edelläkävijänä. Welado haluaa olla kasvutarinansa seuraavassa kappaleessa Pohjoismaiden halutuin alusta merkitykselliselle asiantuntijuudelle. Yhtiö jatkaa inhimillisellä ja arvoperusteisella kasvustrategialla, jossa kaikki kasvunkeinot ovat aidosti ja monipuolisesti käytössä. Kasvua Weladolla syntyy siitä, että ihmiset löytävät omat intohimonsa ja uusia palvelualoja syntyy orgaanisesti, yhtiö on vetovoimainen toimija ja alojensa parhaat hakeutuvat Weladolle töihin. Yhtiö on vetovoimainen myös uusille avainhenkilöille uusia liiketoimintoja ajatellen. Lisäksi kasvua haetaan strategisista ja arvoperusteisista yritysostoista niin Suomessa kuin Pohjoismaissa.

Mintly

Toimiala:
Tietoverkot ja tietoturva
Sijainti:
Espoo
Hanketiimi:
Jussi Salminen ja Aapo Eskelinen
Verkkosivut:
mintly.fi
 • Sijoitusvuosi 2022
 • Liikevaihto (2023) 34 M€
 • Henkilöstö 51
Mintly

Mintly on vuonna 2017 perustettu suomalainen tietoverkkojen, tietoturvan ja konesaliratkaisujen asiantuntijatalo, jonka asiakkaita ovat pääosin suomalaiset suuryritykset ja julkisen sektorin toimijat. Mintly tarjoaa päästä-päähän ratkaisuja yrityksille, joilla on korkeat vaatimukset tietoverkkojen käytettävyyden ja tietoturvan suhteen. Yhtiön tarjoamat palvelut mahdollistavat asiakasyritysten kriittisten liiketoimintojen jatkuvuuden ja kehittymisen. Mintly on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Yhtiön menestyksen taustalla on korkea osaaminen monimutkaisista IT -ympäristöistä, erinomainen asiakastyö sekä ennen kaikkea osaava henkilöstö. Mintlyn pääkonttori sijaitsee Espoossa. Yhtiö työllistää noin 40 alan ammattilaista ja yhtiön liikevaihto oli noin 18 miljoonaa euroa vuonna 2021. Mintlyn merkittävin erottumistekijä markkinassa on harvinaisen laaja arkkitehtuuriosaaminen kriittisissä monivalmistajaympäristöissä, riippumattomuus operaattoreista, laitevalmistajista tai palveluntuottajista.

Mintlyn tarina alkoi vuonna 2017, kun joukko IT -alan osaajia perusti yhtiön ajatuksenaan tuottaa juuri asiakkaan tarpeisiin vastaavia korkean käytettävyysvaatimusten omaavia ratkaisuja. MB Rahastot osti enemmistön Mintlyn osakekannasta keväällä 2022, kun yhteinen näkemys yhtiön kasvupolusta oli muodostettu johdon kanssa ja sitä tukeva markkina-analyysi oli tehty. Yhtiön avainhenkilöt jatkoivat merkittävinä omistajina.

Tietoverkkojen, tietoturvan ja konesaliratkaisujen markkina on laaja ja kasvava. Alalla on useita toimijoita, mutta vain harvalla on yhtä laaja osaaminen sekä tietoverkkojen että tietoturvan alueella kuin Mintlyllä. Markkinassa riittää vielä kasvupotentiaalia, minkä lisäksi on tunnistettu kysyntää jatkuvaluonteisille palveluille. Suuri ja kehittyvä markkina tarjoaa mielenkiintoisia kasvumahdollisuuksia Mintlylle.

Yhtiön johto ja MB tähtäävät jatkamaan yhtiön nopeaa kasvua Suomessa. Yhteisesti sovitun liiketoimintasuunnitelman mukaan orgaanista kasvua tuetaan panostamalla myyntiin uusien myyntihenkilöiden rekrytoinnin kautta, tuotteistamalla markkinalle uusia jatkuvaluonteisia palveluita ja kehittämällä entisestään yhteistyötä kumppanien kanssa. Osana kasvun agendaa tutkitaan myös mahdollisia lisäyritysostoja.

Alltime

"Huolehdimme elinympäristöstäsi"

Toimiala:
Infran kunnossapito ja kiinteistöhuolto
Sijainti:
Oulu
Hanketiimi:
Kimmo Vanne, Jussi Salminen
Verkkosivut:
www.alltime.fi
 • Sijoitusvuosi 2021
 • Liikevaihto (2023) 50 M€
 • Henkilöstö 608
Alltime

Alltime on vuonna 2006 perustettu valtakunnallinen, mutta samalla paikallinen infran kunnossapito ja kiinteistöhuoltoyritys. Alltimen toiminnan tarkoituksena on pitää huolta yhteisestä elinympäristöstämme. Yhtiö on tunnettu laatuun perustuvasta suoraselkäisestä työskentelytavasta. Alltime toimii lähellä asiakasta varmistaen sen, että yhtiön tavoittaa aina helposti ja nopeasti – vuorokauden ympäri vuoden jokaisena päivänä. Infran kunnossapitopalveluihin kuuluvat mm. kunnallisten katujen ja muiden ulkoalueiden, valtion omistamien väylien (tiet ja radat sekä vesiväylät) sekä yksityisessä omistuksessa olevien ulkoalueiden kunnossapito. Kiinteistöhuoltoon kuuluu mm. kiinteistöjen ennakoiva kunnossapito sekä tätä tukevat siivouspalvelut, pienet remontti- ja sähkötyöt sekä erilaiset konepalvelut. Tänä päivänä Alltimen liikevaihto on noin 30 m€, ja yhtiö työllistää noin 250 infran ja kiinteistöjen kunnossapidon ammattilaista.

MB Rahastot tuli joulukuussa 2021 toteutetulla järjestelyllä pääomistajaksi yhtiöön ja yhtiön perustaja ja yrittäjä Jussi Tuohino jäi yhtiöön merkittäväksi vähemmistöomistajaksi. MB:n tavoitteena on yhdessä yrittäjän ja yhtiön johdon kanssa kiihdyttää Alltimen kasvua ja kansainvälistää yhtiö.

Pyroll Pakkaukset

"Kotimaisia pakkauksia. Vastuullisesti."

Toimiala:
Pakkausratkaisut
Sijainti:
Tuusula
Hanketiimi:
Vesa Keränen ja Eero Niiva
Verkkosivut:
pyroll.com
 • Sijoitusvuosi 2021
 • Liikevaihto (2023) 67 M€
 • Henkilöstö 282
Pyroll Pakkaukset

Pyroll Pakkaukset on johtava kotimainen vastuullisten pakkausratkaisujen toimittaja elintarviteollisuudelle ja kaupalle. Pyroll valmistaa korkealaatuisia kartonki-, paperi-, muovi- ja alumiinipakkauksia yhteensä yhdeksässä tuotantolaitoksessaan Suomessa. Yhtiö on johtavia paperi- ja taivekartonkipakkausten valmistajia kotimarkkinassaan. Vuonna 1973 perustetun yhtiön menestyksen taustalla on sitoutuminen pitkäjänteiseen asiakasyhteistyöhön; vahvan paikallisuuden mahdollistama ensiluokkainen toimitusvarmuus ja toimitusketjun joustavuus, ensiluokkainen tuoteturvallisuus sekä ennen kaikkea osaava henkilöstö. Yhteensä 300 pakkausalan ammattilaista työllistävä Pyroll Pakkaukset teki 60 m€ liikevaihdon vuonna 2020.

Pyroll Pakkaukset oli alunperin osa kotimaista pakkausratkaisujen ja kartongin jatkojalostuksen alueella toimivaa perheyhtiötä Pyroll Group:ia. MB Rahastot tuli pääomistajaksi yhtiöön keväällä 2021 omistajaperheen hakiessa konsernin pakkausliiketoiminnalle uutta omistajaa ja vauhdittajaa yhtiön kehittämiselle.

Pyroll Pakkaukset palvelee pääasiallisesti kotimaista elintarviketeollisuutta ja kauppaa – markkinaa, joka on varsin vakaa ja ei-syklinen luonteeltaan. Pyroll Pakkaukset on panostanut toiminnassaan vahvasti vastuullisuuteen sekä asiakkaille tarjottavissa pakkausratkaisuissa että omissa prosesseissaan. Kaksi kolmaosaa yhtiön liiketoiminnasta perustuu kuitupohjaisiin pakkausratkaisuihin, ja sitä täydentävä yhtiön monimateriaaliosaaminen mahdollistaa mm. uusien eri materiaaleja yhdistelevien innovatiivisten laminaattiratkaisujen tarjoamisen asiakkaille. Näillä vastuullisen pakkaamisen tuoteratkaisuilla on myös vahvaa vientikysyntää.

MB:n omistuksessa Pyroll Pakkaukset jatkaa panostuksia organisaationsa sekä palvelutarjontansa ja -prosessiensa edelleen kehittämiseen tavoitteenaan olla asiakkailleen entistä vahvempi paikallinen vastuullisten pakkausratkaisujen toimittaja. Orgaanista kehitystä vauhditetaan erityisesti yhtiön uusien innovatiivisten vastuullisten pakkausratkaisujen tarjontaa vahvistavilla strategisilla investoinneilla.

TietoAkseli

"TietoAkseli on arvon asiantuntijasi"

Toimiala:
Taloushallintopalvelut
Sijainti:
Jyväskylä
Hanketiimi:
Kimmo Vanne, Jussi Salminen
Verkkosivut:
www.tietoakseli.fi
 • Sijoitusvuosi 2021
 • Liikevaihto (2023) 22 M€
 • Henkilöstö 277
TietoAkseli

TietoAkseli on vuonna 1991 perustettu suomalainen asiantuntijayritys, joka tarjoaa talous- ja henkilöstöhallinnon sekä tilintarkastuksen ja yritysjärjestelyiden ratkaisuja yrityksille. TietoAkselin pääkonttori sijaitsee Jyväskylässä ja yhtiöllä on toimistot kuudella paikkakunnalla Suomessa. TietoAkselin liikevaihto oli 9.4 miljoonaa euroa vuonna 2020 ja yritys palvelee asiakkaitaan noin 140 asiantuntijan voimin. TietoAkselin arvolupaus asiakkaille koostuu seuraavista: (i) Alan parasta osaamista ja huolenpitoa, (ii) Aina henkilökohtaista palvelua, (iii) Toimintaan skaalautuvat palvelut, ja (iv) Tukea yrityksen kaikkiin kehitysvaiheisiin.

Mikko ja Sari Akselin perustivat TietoAkselin vuonna 1991 ja siitä lähtien yhtiö on toiminut pienten ja keskisuurten yritysten asiantuntijakumppanina. MB Rahastot osti enemmistön TietoAkselin osakekannasta keväällä 2021 yhtiön perustajilta Mikko ja Sari Akselinilta sekä heidän lapsiltaan Samuel ja Elisa Akselinilta. Akselinien perhe jatkaa yhtiön merkittävänä omistajana ja Samuel Akselin yhtiön toimitusjohtajana. MB oli analysoinut taloushallintotoimialaa pitkään ja aloitti keskustelut yrittäjien kanssa yhteistyön aloittamisesta TietoAkselin kasvun kiihdyttämiseksi.

Taloushallintopalvelut on suuri ja kasvava markkina. Yhtiöiden kirjanpito sekä hyvä hallinto ovat lakisääteisiä toimintoja, mikä tekee taloushallintoalasta hyvin defensiivisen ja epäsyklisen toimialan. Toimiala on pysynyt suhteellisen hajautuneena huolimatta viimeaikaisesta konsolidaatiotrendistä ja tarjoaa siten myös useita epäorgaanisia kasvumahdollisuuksia. Toimialan kannattavuus on ollut terveellä tasolla jo pitkään.

TietoAkselilla on pitkä historia ja yhtiö on korkealle arvostettu kumppani asiakkaidensa keskuudessa. Yhtiön hyvin organisoidut sisäiset toiminnot luovat tukevan perustan yhtiön kasvun rakentamiselle. Lisäksi motivoituneella johdolla on vuosien kokemus menestyksekkäästä liiketoiminnasta taloushallintoalalla.

Noja Rahoitus

"Noja Rahoitus - kassavirran vakauttaja ja kasvutarinoiden mahdollistaja"

Toimiala:
Laskurahoituspalvelut pk-yrityksille
Sijainti:
Turku
Hanketiimi:
Jussi Salminen, Kimmo Vanne
Verkkosivut:
noja.fi
 • Sijoitusvuosi 2021
 • Liikevaihto (2023) 12 M€
 • Henkilöstö 38
Noja Rahoitus

Noja Rahoitus on vuonna 2014 perustettu johtava suomalainen laskurahoitusyritys, jonka asiakkaita ovat pääosin suomalaiset pk-yritykset. Noja Rahoitus tarjoaa uutta vaihtoehtoa yrityksien liiketoiminnan tukemiseksi nopeasti muuttuvassa maailmassa. Yhtiön palvelut helpottavat yrityksien arkea ja takaa asiakkaille hyvän maksuvalmiuden nopeasti ja kustannustehokkaasti. Noja Rahoitus on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Yhtiön menestyksen taustalla on kohderyhmän ehdoilla kehitetty rahoituksen konsepti, erinomainen asiakastyö sekä ennen kaikkea osaava henkilöstö. Noja Rahoituksen pääkonttori sijaitsee Turussa ja yhtiön liikevaihto oli 7.5 miljoonaa euroa vuonna 2020 ja yhtiö työllistää noin 30 henkeä.

Noja Rahoitus (aiemmin LähiRahoitus) on perustettu vuonna 2014 ja yhtiön juuret ovat Pappila & Penkkala Groupissa (PPG). Yrittäjät ostivat laskurahoitusliiketoiminnan ulos PPG:ltä ja alkoivat kehittää yhtiön liiketoimintaa. MB Rahastot osti enemmistön Noja Rahoituksen osakekannasta keväällä 2021, kun yhteinen näkemys tulevasta kasvun rakentamisesta johdon kanssa löytyi perusteellisten keskustelujen sekä huolellisen markkina-analyysin pohjalta.

Laskurahoituspalveluiden markkina on kasvava ja kilpailukenttä on hyvin hajautunut. Erityisesti pk-yritysten segmentissä palveluja on vielä rajoitetummin saatavilla, kun suuret rahoituspalvelulaitokset ovat keskittyneet enemmän suurempiin asiakkuuksiin. Tämän lisäksi on tunnistettu kysyntää myös muille palveluille laskurahoituspalvelujen ohella, mikä tarjoaa mielenkiintoisia kasvumahdollisuuksia Noja Rahoitukselle.

Noja Rahoitus on rakentanut maanlaajuisen kattavuuden kumppaneidensa kanssa ja näiden tukemana yhtiö on kasvanut markkinajohtajaksi pk-yritysasiakkaiden keskuudessa. Yhtiön vahvaa kasvua vie eteenpäin ainutlaatuinen liiketoimintamalli, aktiivinen myynti sekä korkaluokkainen riskienhallinta.

Yhtiön johto ja MB tähtäävät jatkamaan yhtiön nopeaa kasvua Suomessa. Yhteisesti sovitun liiketoimintasuunnitelman mukaan orgaanista kasvua tuetaan panostamalla myyntiin uusien myyntihenkilöiden rekrytoinneilla sekä uusien kumppanuuksien kautta. Yhtiö hakee kasvua myös uusien palvelujen lanseerausten myötä, jotka kehitetään tiiviissä yhteistyössä kohdeyritysten kanssa. Lisäksi yhtiö jatkaa riskienhallintaprosessiensa kehittämistä uusien työkalujen avulla, joilla analysoidaan paremmin asiakkaiden taloudellista tilannetta sekä parantamalla muita sisäisiä prosesseja.

Suvia Group

Toimiala:
Ajoneuvojen vahinkotarkastus- ja vauriokorjauspalvelut
Sijainti:
Helsinki
Hanketiimi:
Juha Tukiainen ja Aapo Eskelinen
Verkkosivut:
www.suviagroup.com
 • Sijoitusvuosi 2019
 • Liikevaihto (2023) 84 M €
 • Henkilöstö 481
Suvia Group

Suvia Group on Suomen johtava ajoneuvoihin liittyviä vahinkotarkastus- ja vauriokorjauspalveluja vakuutusyhtiöille tarjoava yhtiö. Yhtiöllä on kumppaneineen noin 50 vauriokorjaamon maanlaajuinen verkosto ja yhtiön palveluja käyttävät kaikki Suomessa toimivat johtavat vakuutusyhtiöt sekä kuluttaja-asiakkaat.

MB Rahastot osti yhtiön ulkomaiselta pääomasijoittajalta kesällä 2019 osana A-Katsastus Groupin ostamiseen liittyvää järjestelyä.

Kolari- ja tuulilasikorjausten tekeminen keskittyy yhä enemmän vahinkoihin erikoistuneiden korjaamoiden hoidettavaksi. Tähän vaikuttavat mm. vakuutusyhtiöiden palveluprosessien ja ajoneuvotekniikan kehittyminen sekä erikoistumisen tuomat edut asiakkaille.

MB:n omistuksessa Suvia Group tulee jatkamaan voimakasta kasvuaan ja palvelutarjontansa kehittämistä.

Liwlig

"We turn moments into momentum"

Toimiala:
Tapahtumamarkkinointi ja -tuotanto
Sijainti:
Espoo
Hanketiimi:
Kimmo Vanne, Vesa Keränen
Verkkosivut:
www.liwlig.com
 • Sijoitusvuosi 2019
 • Liikevaihto (2023) 87 M€
 • Henkilöstö 310
Liwlig

Vuonna 2012 perustettu Liwlig on tapahtumatoimisto, joka uskoo menestyvän liiketoiminnan syntyvän ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta. Liwlig keskittyy yritysten tapahtumien ideointiin ja toteuttamiseen. Tällaisia tapahtumia ovat esimerkiksi yritysten henkilöstö- ja asiakastapahtumat, yhtiökokoukset, messuosastot sekä elämyskeskukset. Liwligin asiakkaat ovat Suomen ja Pohjoismaiden suurimpia yhtiöitä ja Liwlig tarjoaa asiakkailleen avaimet käteen -palvelua eli vastaa asiakkaalle onnistuneesta tapahtumasta kokonaisuudessaan.

MB Rahastot aloitti keskustelut Liwligin (aiemmin TAPAUS) yrittäjien kanssa alkuvuonna 2019. Yhteinen näkemys tulevasta visiosta syntyi nopeasti ja valmistelut liiketoiminnan kasvun kiihdyttämiseksi ja kansainvälistymisen aloittamiseksi johtivat omistusjärjestelyyn toukokuussa 2019. Samanaikaisesti Liwligin ja MB:n välisen omistusjärjestelyn kanssa yhtiö osti B2C-tapahtumiin keskittyneen kilpailijan, Roof Productions Oy:n, minkä myötä Liwligin liikevaihto kasvoi yli 30 miljoonaan euroon.

Digitalisoituvassa maailmassa fyysisten tapahtumien määrä vähenee, mutta silloin kun niitä järjestetään, niiden merkitys kasvaa. Yritykset haluavat yhä useammin tarjota henkilöstölleen, asiakkailleen ja muille sidosryhmilleen V-A-U -elämyksiä tapahtumissaan, mikä luo kysyntää ammattimaisille tapahtumajärjestäjille. Yrityksillä on yhä suuremmat odotukset tapahtumien laadulta ja elämyksellisyydeltä. Tapahtumien merkitys kasvaa myös brändiaktivoinnissa.

Yritysten tapahtumien ideointi- ja toteuttamismarkkina on kasvumarkkina ja alalla on mahdollista erottautua yhdistämällä oikealla tavalla innovatiivisuutta ruokkiva luovan työn kulttuuri sekä tasalaatuisuuden ja jatkuvuuden varmistavat sisäiset prosessit. TAPAUS on selkeä markkinajohtaja Suomessa ja alan suurin yhtiö Pohjoismaissa. Yhtiöllä on vankka jalansija suurimpien suomalaisten yhtiöiden tapahtumajärjestäjänä. Liwligin avainhenkilöt ovat alan pioneereja ja pitkän linjan tapahtumajärjestämisen ammattilaisia. Yhtiöllä on vahva kulttuuri, joka yhdistää luovan työn vaatiman vapaan organisaatiokulttuurin ja toiminnan jatkuvuuden kannalta tärkeät prosessit.

Freebo

"Freebo – joka kodin aurinkovoimala"

Toimiala:
Aurinkoenergiajärjestelmät
Sijainti:
Örebro, Ruotsi
Hanketiimi:
Vesa Keränen ja Jussi Salminen
Verkkosivut:
www.freebo.se
 • Sijoitusvuosi 2018
 • Liikevaihto (2023) 24 M€
 • Henkilöstö 47
Freebo

Freebo toteuttaa pientuotantoon soveltuvia aurinkosähköjärjestelmiä pääasiassa kuluttaja-asiakkaille. Toimintansa aikana yhtiö on toimittanut pohjoismaisille asiakkailleen yli 6000 aurinkosähköjärjestelmää. Freebon kattavat avaimet käteen -ratkaisut ovat tehneet puhtaasta ja 100% päästöttömästä aurinkosähkön pientuotannosta entistäkin houkuttelevamman vaihtoehdon kotitalouksille. Yhtiö palvelee tänäpäivänä asiakkaitaan Ruotsissa valtakunnallisesti viiden alueyksikkönsä kautta ja työllistää 40 aurinkosähkön ammattilaista.

MB Rahastot tuli pääomistajaksi yhtiöön tammikuussa 2018 perustajayrittäjien hakiessa kokenutta kumppania yhtiönsä kehittämiseen.

Energiatoimiala elää vahvaa murrosvaihetta ja sen myötä uusiutuvan energian hajautettu tuotanto, kuten aurinkosähkön pientuotanto yksityisissä kotitalouksissa, yleistyy nopeasti. Sähköverkkoon kytketty pientuotannon aurinkosähkökapasiteetti Ruotsissa on viime vuosina lähes kaksinkertaistunut vuosittain – ja vahvan kasvun ennustetaan jatkuvan. Markkinan kehitysvaihe ja kasvunäkymät Freebon kannalta muilla keskeisillä markkinoilla muissa Pohjoimaissa ovat myös hyvin samankaltaiset.

Freebo on tehnyt uraauurtavaa työtä uusiutuvan energian tuotannon kokonaisratkaisujen tuomisessa kotitalouksien ulottuville. Yhtiön toimintamallissa korostuu aktiivinen ja vahvasti kotimyyntiin perustuva myyntitapa – halu palvella asiakkaita heidän kotonaan.

MB:n omistusaikana Freebo on jatkanut panostuksia organisaationsa sekä palvelutarjontansa ja -prosessiensa edelleen kehittämiseen tavoitteenaan palvelulupauksensa mukaisesti tarjota asiakkailleen toimialansa paras palvelukokemus ja laadukkaimmat tuote- ja palveluratkaisut. Yhtiön puhtaan teknologian palvelutarjonta ovat laajentunut kattaamaan myös sähköautojen latausratkaisut. Yhtiön orgaanisen kasvun ennustetaan jatkuvan vahvana tulevina vuosina.

Raksystems

"Kansallisomaisuuden edunvalvontaa jo vuodesta 1989"

Toimiala:
Kiinteistöalan konsultointi
Irtautumistapa:
Myynti pääomasijoittajalle
Sijainti:
Vantaa
Hanketiimi:
Kimmo Vanne, Marko Palmunen
Verkkosivut:
www.raksystems.fi
 • Sijoitusvuosi 2018
 • Exit-vuosi 2022
 • Liikevaihto exit 90 M€
 • Henkilöstö exit 730
Raksystems

 

Raksystems on vuonna 1989 perustettu Pohjoismaiden johtava kiinteistöjen hyvinvoinnin asiantuntijayhtiö. Yhtiön juuret ovat asuntojen ja kiinteistöjen kuntotarkastuksissa ja historiansa aikana Raksystems on tehnyt yli 150 000 kuntotarkastusta ja -tutkimusta sekä suunnitellut ja valvonut tuhansia peruskorjaushankkeita. Raksystems tarjoaa asiakkailleen palvelukokonaisuuksia, joiden avulla asiakkaat saavat toimivampia ja terveempiä kiinteistöjä ja joilla varmistetaan kiinteistöomaisuuden arvon säilyminen ja terveellinen elinympäristö.

MB Rahastot aloitti keskustelut Raksystemsin yrittäjien kanssa vuoden 2018 alkupuolella. Yhteinen näkemys tulevasta visiosta syntyi nopeasti ja valmistelut liiketoiminnan kasvun kiihdyttämiseksi ja kansainvälistymisen aloittamiseksi johtivat omistusjärjestelyyn loppuvuodesta 2018.

Raksystems fokusoi palvelutarjontansa kiinteistöjen kuntotutkimuksiin ja erilaisiin vihreän rakentamisen palveluihin, joissa yhtiö on selkeä markkinajohtaja. Lisäksi yhtiö tarjoaa rakennuttamis-, valvonta- ja suunnittelupalveluita. Raksystems on keskittynyt palvelemaan olemassa olevaa kiinteistökantaa, joka tarjoaa ison ja vakaan markkinan. Kiinteistökannan ikääntyminen korostaa kiinteistöjen hyvinvoinnin ja ennakoivan kunnossapidon merkitystä. Raksystemsin osaaminen on omiaan auttamaan kiinteistönomistajia ikääntyvän kiinteistökannan kannalta tärkeissä kysymyksissä kuten

 • Ennakoiva kunnossapito – kiinteistöjen kunnossapito vaatii yhä enemmän osaamista ja resursseja
 • Kosteudenhallinta – kosteudenhallinnan merkitys kasvaa läpi kiinteistön elinkaaren
 • Hyvä sisäilma – sisäilmaongelmat ovat kasvavasti erityisesti julkisen sektorin ongelma
 • Energiatehokkuus – kiinteistöjen energiatehokkuuteen kiinnitetään yhä enemmän huomiota
 • Rakentamisen laatu – merkittävä osa tulevaisuuden ongelmista voitaisiin ratkaista paremmalla rakentamisen laadulla

MB:n omistusaikana Raksystemsin liikevaihto viisinkertaistettiin ja henkilöstömäärä yli nelinkertaistettiin. Yhtiö jatkoi hyvää orgaanista kasvua, jota tuettiin 13 lisäyritysostolla. MB:n omistusaikana Raksystemsin liiketoiminta laajentui myös Ruotsiin ja MB:n omistusajan lopussa noin puolet yhtiön liikevaihdosta tuli Suomen ulkopuolelta.

Pinja

“Kumppanisi digitalisaatioon ja teollisuuden uudistamiseen”

Toimiala:
Teollisuuden ohjelmisto- ja digitalisaatiopalvelut
Irtautumistapa:
Myynti pääomasijoittajalle
Sijainti:
Jyväskylä
Hanketiimi:
Juha Tukiainen, Aapo Eskelinen
Verkkosivut:
www.pinja.com
 • Sijoitusvuosi 2017
 • Exit-vuosi 2022
 • Liikevaihto exit 57 M€
 • Henkilöstö exit 550
Pinja

Pinja on suomalainen yhtiö, joka on erikoistunut teollisuuden digitalisaatioon ja automaatioon sekä näihin liittyvien ohjelmistopalvelujen tuottamiseen erityisesti metsä-, energia- ja meriteollisuudessa. Pinja tuottaa ohjelmistokehitystä, teollisuuden automaatioon liittyviä palveluja, laadunvarmistuspalveluja ja asiakkaiden prosessien digitalisointia. Yhtiöllä on omia vahvoja ohjelmistotuotteita, joiden avulla voidaan tehostaa asiakkaiden omia tuotanto- ja asiakasprosesseja.

Yrittäjä Timo Akselin perusti Pinjan 1990 ja yhtiö kasvoi ja laajentuntui hänen johdollaan merkittäväksi teollisuuden palvelutoimittajaksi. Jo 1990-luvun lopulla suunnittelupalvelujen oheen luotiin vahva ohjelmisto-osaaminen. MB Rahastot tuli yhtiön pääomistajaksi Pinjan kehitystä ja kasvua tukemaan ja rahoittamaan kesällä 2017.

Teollisuuden digitalisaatio, automaatio ja teollinen internet ovat mielenkiintoinen ja kasvava toimiala. Digitalisaation odotetaan kasvavan teollisuusyrityksissä voimakkaasti seuraavien vuosien aikana. Teollisen internetin tuottama lisäarvo perustuu sen avulla kerättyyn ja tuotettuun tietoon. Oikeanlaisten prosessien avulla teollisen internetin tuottama tieto saadaan jalostettua helposti hyödynnettävään muotoon, ja tietoverkon avulla automaattinen, reaaliaikainen analytiikka järjestämään valtavaa tietomassaa käyttökelpoisiksi tunnusluvuiksi ja tilannekatsauksiksi. Parhaimmillaan tuotetun tiedon avulla prosesseja voidaan optimoida ja ohjata automaattisesti.

Pinja on toteuttanut menestyksekkäästi digitalisaatioon, automaatioon ja teolliseen internetiin liittyviä korkeatasoisia asiakasprojekteja ja tuottanut niihin liittyviä palveluja. Yhtiön asiakaskunta on hyvin hajaantunut ja edustaa monipuolisia toimialoja.

Yhtiön liiketoiminta on jatkanut vahvaa kasvuaan MB:n tukemana. Pinja on toteuttanut useita liiketoimintaansa tukevia yritysostoja ja uudistanut palveluprosessejaan. Yhtiö jatkaa vahvaa kasvuaan ja kansainvälistymistään.

Yhtiön liiketoiminta on jatkanut vahvaa kasvuaan MB:n tukemana. Pinja on toteuttanut useita liiketoimintaansa tukevia yritysostoja ja uudistanut palveluprosessejaan. Toukokuussa 2021 Pinja myi teollisuuden suunnittelupalveluihin erikoistuneen tytäryhtiön Pinja Industry Oy:n ja Pinjan Kiinan maayhtiön AFRYlle. Yrityskaupan jälkeen Pinjasta tuli puhdas ohjelmistoyhtiö.

MB Rahastot myi Pinjan pääomasijoittaja Norvestorille helmikuussa 2022.

Debora

“Auttamisen ilo”

Toimiala:
Kotihoitopalvelut
Irtautumistapa:
Myynti teolliselle ostajalle
Sijainti:
Helsinki
Hanketiimi:
Eero Niiva, Kimmo Vanne, Hannu Puhakka
Verkkosivut:
debora.fi
 • Sijoitusvuosi 2017
 • Exit-vuosi 2021
 • Liikevaihto exit 28 M€
 • Henkilöstö exit 390 (HTV)
Debora

Debora on vuonna 1999 perustettu suomalainen sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla toimiva valtakunnallinen palveluyritys. Yhtiö tuottaa kotiin vietäviä palveluita ikääntyneille, vammaisille sekä lapsiperheille. Keskeisiä palveluita ovat kotihoito ja -sairaanhoito, henkilökohtainen avustaminen sekä lapsiperheiden avopalvelut. Debora on julkisen sektorin kumppani sosiaali- ja terveydenhuollon ulkoistuksissa sekä aktiivinen palveluntarjoaja asiakkaiden valinnanvapauteen perustuvassa palvelusetelipohjaisessa hoiva- ja tukitoiminnassa. Yhtiö toteuttaa tuhansia kotikäyntejä vuorokaudessa.

MB Rahastot osti Debora Oy:n osakekannan vuonna 2017 yhtiön perustajilta, Ritolan perheeltä. Toimitusjohtajana toiminut Elisabeth Ritola jäi yhtiöön osakkaaksi, ja lisäksi muita yhtiön avainhenkilöitä tuli järjestelyn seurauksena uusiksi osakkaiksi yhtiöön.

Debora teki vuonna 2018 yhteensä viisi pienehköä liiketoimintakauppaa, joilla laajennuttiin uusille maantieteellisille alueille, kuten Raasepori, Rovaniemi, Porvoo ja Heinola. Lisäksi yhtiö osti henkilökohtaiseen avustamiseen pääasiassa keskittyvän Sortso Osakeyhtiön marraskuussa 2018.

Debora on kotiin vietävien palveluiden johtavia toimijoita Suomessa. MB Rahastojen irtautuessa Deborasta yhtiöllä on toimintaa 16 alueyksikössä 60 kunnan alueella, ja se työllistää yli 1500 ammattilaista.

Joulukuussa 2021 MB Rahastot myi Deboran Mehiläiselle. Deboran lapsiperhepalvelutoiminnot eivät kuuluneet kauppaan, vaan ne myytiin Humanalle kesäkuussa 2022.

Kotkamills

"The game changer"

Toimiala:
Metsäteollisuus
Irtautumistapa:
Myynti teolliselle ostajalle
Sijainti:
Kotka
Hanketiimi:
Hannu Puhakka, Eero Niiva
Verkkosivut:
www.kotkamills.com
 • Sijoitusvuosi 2015
 • Exit-vuosi 2021
 • Henkilöstö exit 522
Kotkamills

 

Kotkamills on taive- ja elintarvikekartongin, laminaattipohjapaperin ja sahatavaran tuotantoon keskittynyt metsäteollisuusintegraatti. Yhtiön tuotantolaitokset ovat Kotkassa, jonka satamasta lähes 90 % yhtiön tuotteista lähtee vientiin pääosin Eurooppaan, mutta myös muihin maanosiin. Yhtiö purki syksyn 2015 ja vuoden 2016 ensimmäisen vuosipuoliskon välisenä aikana aikakauslehtipaperikoneen ja rakensi uuden kartonkikoneen noin 170 miljoonan euron investoinnilla. Kartonkikone pohjakartonki-,  päällystys- ja pakkauslinjoineen on teknologialtaan yksi maailman edistyksellisimmistä ja kapasiteetiltaan (400.000 tonnia) yksi Euroopan suurimmista.

Kotkamillsin tavoitteena on saavuttaa globaalisti merkittävä markkina-asema juomakuppikartongin ja elintarvikekartongin valmistajana ainutlaatuisella, muovittomuuteen ja täydelliseen kierrätettävyyteen perustuvalla ratkaisullaan. Yhtiö on jo saavuttanut noin 10 %:n markkinaosuuden kuluttajapakkauksissa taivekartongin valmistajana Euroopassa. Yhtiön asiakkaita ovat  kuluttajille tuotteita myyvät brändiyritykset ja pakkauksien valmistajat.

Laminaattipohjapaperin valmistajana Kotkamills on yksi maailman kolmesta suuresta toimijasta noin 165.000 tonnin vuosituotannollaan. Yhtiön tuotetta käytetään kovaa kulusta vaativien materiaalien pinnoitteena esimerkiksi huonekalujen valmistuksessa, rakennustuotteissa ja kuljetusteollisuuden vaativissa vaneriratkaisuissa. Päämarkkinat ovat Euroopassa ja Aasiassa.

Yhtiö on myös merkittävä kuusisahatavaran tuottaja noin 210.000 m3:n kapasiteetillaan Euroopassa. Sahatoiminnalla turvataan samalla yhtiön hakkeen tarve kartongin tuotantoa varten. Kotkamillsin integraatin keskeisiä tekijöitä ovat sahan lisäksi pohjakartongissa tarvittavan kemihierteen (CTMP) tuotantolaitos, laminaatissa tarvittava valkaisemattoman sellun tuotantolaitos, kierrätyspaperista tehdyn sellun käsittelylaitos sekä oma höyryn ja sähkön tuotantolaitos.

MB Rahastot osti kartonki-innovaation takana olevan johtotiimin kanssa (management buy-in) perustettavaan yhtiöön Kotkamillsin osakkeet pääomasijoittaja Open Gate Capitalilta. Tulevan investoinnin rahoittamiseksi toteutettiin osakeoston kanssa samanaikaisesti 105 miljoonan euron yritysjoukkovelkakirjan liikkeeseenlasku. Hanketta rahoittamaan tuli myös rinnakkaissijoittajia. Lisäksi yhtiön osakkaiksi tuli kartonki-innovaatiosta vastannut johtotiimi sekä ryhmä Kotkamillsissä työskennelleitä avainhenkilöitä.

Kotkamillsin tuotteille sopivat kuluttajapakkauskartongin globaalit markkinat ovat kooltaan 12,3 miljoonaa tonnia. Markkinat kasvavat Euroopassa keskimäärin noin 3 %:n vuosivauhtia. Kasvu on nopeinta elintarvikekartongissa, jossa kartonki materiaalina korvaa erityisesti muovia. Ihmisten syömistottumusten ennustetaan siirtyvän tulevaisuudessa  entistäkin enemmän kohti pikaruoka- ja takeaway -kulttuuria, mikä lisää kertakäyttöisten elintarvipakkausten kysyntää. Samalla erityisesti muovisiin pakkauksiin kohdistuva regulaatio ainakin Euroopassa kiristyy. EU on tehnyt päätöksen kieltää kertakäyttöisten muovikuppien, -lautasten ja -aterimien käytön vuoden 2021 loppuun mennessä, koska muovista on tullut merkittävä ympäristöongelma maailman merien  kasveille ja eläimille sekä myös maa-alueille. Kartongille ja erityisesti Kotkamillsin tapaiselle muovittomalle kartongille avautuu suuri markkinapotentiaali  nykyisten lähinnä polyeteenistä valmistettujen muovituotteden korvaajana.

Kotkamillsin kasvustrategia on pääasiassa perustunut strategisen kartonki-investoinnin toteuttamiseen, sitä seuraaviin kartonkituotteiden kehittämistoimenpiteisiin ja tuotteiden lanseerauksiin sekä kartonkia käyttävien asiakkuuksien avaamisiin. Yhtiön kartongin tuotanto ja myynti alkoi syksyllä 2016 ja ylitti vuoden 2017 loppuun mennessä 150.000 tonnin määrän. Vuoden 2018 myynti oli jo yli 240.000 tonnia ja kasvu tulee jatkumaan vuosien 2019 ja 2020 aikana.

 

A-Katsastus Group

"Edistämme liikenteen turvallisuutta"

Toimiala:
Ajoneuvojen katsastus ja kuljettajantutkintopalvelut
Sijainti:
Helsinki
Hanketiimi:
Juha Tukiainen, Marko Palmunen ja Jussi Salminen
Verkkosivut:
www.a-katsastus.com
 • Sijoitusvuosi 2019
 • Exit-vuosi 2021
 • Liikevaihto exit 68 M€
 • Henkilöstö exit 876
A-Katsastus Group

A-Katsastus Group on Suomen johtava ajoneuvojen katsastus-, kuljettajantutkinto- sekä rekisteröinti- ja tieliikenteen henkilölupapalveluja tarjoava toimija. Yhtiön katsastusasemaverkosto kattaa koko maan ja se tuottaa henkilölupa- ja kuljettajantutkintopalvelut Traficomin sopimuskumppanina yksinoikeudella kaikissa maakunnissa.

MB Rahastot osti A-Katsastuksen ulkomaiselta pääomasijoittajalta takaisin kotimaiseen omistukseen kesällä 2019.

Katsastusala on ollut voimakkaassa murroksessa viime vuodet. Palvelukonseptit ovat kehittyneet samalla, kun lainsäädäntöä on vapautettu.

Helmikuussa 2021 MB Rahastot myi A-Katsastus Groupin Tradekalle.

Dieta

"Food brings us together"

Toimiala:
Ammattikeittiölaitteiden valmistus ja kokonaistoimitukset
Sijainti:
Helsinki
Hanketiimi:
Marko Palmunen, Vesa Keränen, Hannu Puhakka
Verkkosivut:
www.dieta.fi
 • Sijoitusvuosi 2015
 • Exit-vuosi 2023
 • Liikevaihto exit 41 M€
 • Henkilöstö exit 144
Dieta

Dieta on perustettu vuonna 1993 ja on yksi Suomen johtavista ammattikeittiöiden kokonaistoimittajista. Dieta valmistaa, tuo ja markkinoi ammattikäyttöön tarkoitettuja keittiölaitteita ja -välineitä, pöytätuotteita, huolto- ja teknisiä palveluja pääasiassa ravintoloihin ja hotelleihin sekä julkisen sektorin opetusyksiköihin ja sairaaloihin. Dietan tytäryhtiö Dietatec on johtava Cook-Mix-Chill -ammattikeittiöpatojen valmistaja maailmassa. Dietalla on toimintaa Suomen lisäksi myös Ruotsissa ja Virossa.

MB Rahastot tuli Dietan pääomistajaksi helmikuussa 2015 ostettuaan yhtiön osakkeet sen perustajilta ja muilta osakkailta. Toimitusjohtaja Juhani Järvenpää jatkoi yhtiön osakkaana.

Megatrendit, kuten kaupungistuminen sekä ravintola-alan ilmiöt, kuten arjen hetkistyminen ja elämysten hakeminen tukevat yhtiön tuotteiden ja palveluiden kysyntää. Kotitalouksien koko jatkaa pienenemistään, ja entistä useampi ateria nautitaan kodin ulkopuolella. Ruokapalveluiden kysynnän arvioidaan kasvavan talouden yleistä kasvua nopeammin. Dieta on markkinoiden ainoa toimija, jolla on mahdollisuudet palvella asiakkaitaan kilpailukykyisellä laite-, tarvike- ja palvelutarjoamalla paitsi keittiössä, myös ravintolasalissa.

Dieta on markkinoiden laajimmalla tuotevalikoimallaan yksi alan johtavista, valtakunnallisista toimijoista Suomessa. Sen tuote- ja palvelutarjoamaa on MB:n omistusaikana kehitetty vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Yhtiön toimintaa on laajennettu määrätietoisesti myös muihin Pohjoismaihin. Vuosina 2016-2017 Dieta laajensi toimintaansa Ruotsiin kahdella yrityskaupalla.

Dieta Group myytiin vuonna 2023 suomalaiselle yrittäjävetoiselle konsernille WestStarille.

Makua Foods

“Maukkaita elintarvikkeita ja makeisia vähittäiskaupalle”

Toimiala:
Elintarvikkeet
Irtautumistapa:
Myynti teolliselle ostajalle
Sijainti:
Jyväskylä
Hanketiimi:
Hannu Puhakka, Marko Palmunen
 • Sijoitusvuosi 2014
 • Exit-vuosi 2021
 • Henkilöstö exit 79
Makua Foods

Makua Foods valmistaa, valmistuttaa ja tuo maahan kapean segmentin elintarvikkeiden kärkituotteita. Toiminta perustuu pitkäjänteiseen yhteistyöhön kotimaisen kaupan kanssa. Makua Foods etsii aktiivisesti kuluttajille mielenkiintoisia elintarvikkeita ja kehittää vähittäiskaupan kumppanina uusia toimintamalleja.

MB Rahastot osti vuonna 2014 yhdessä toimivan johdon kanssa ankkuriyritykseksi pienen lakritsaan erikoistuneen Makulaku Lakritsa Oy:n, johon lähdettiin etsimään konseptiin sopivia täydentäviä tuotteita.

Elintarvikkeiden kysyntä on tasaisesti kasvavaa, mutta sen sisällä tapahtuu koko ajan muutoksia. Päivittäistavarakauppa on ajautunut kovaan hintakilpailuun ja etsii koko ajan uutuuksia. Makua Foods pyrkii pienenä ja ketteränä toimijana löytämään uusia, kuluttajia huokuttelevia niche -tuotteita, joissa hintakilpailu on keskimääräistä pienempää.

Makua Foods osti vuonna 2015 Arho Nordic Oy:n (nykyisin Green Taste Oy), jolloin tuotevalikoimaan tulivat mm. Myrttisen suolakurkut, Pappagallo-jäätelöt, Memmas Knossos -oliiviöljyt ja San Benedetto -juomat. Makulaku Lakritsa investoi 2016 uuteen moderniin tuotantolinjaan, minkä myötä lakritsan vienti on kasvanut voimakkaasti.

 

Transval

”Tehokkuutta hetkessä”

Toimiala:
Logistiikan ulkoistamisratkaisut
Irtautumistapa:
Myynti teolliselle ostajalle
Hanketiimi:
Matti Mertsola, Marko Palmunen
 • Sijoitusvuosi 2010
 • Exit-vuosi 2019
 • Liikevaihto exit 132 M€
 • Henkilöstö exit 3287
Transval

Suomen Transval-konserni tarjoaa sisälogistiikan ulkoistus- ja henkilöstöpalveluja Suomen ja Baltian markkinoilla. Yhtiön asiakaskunta koostuu pääasiassa kansainvälisistä tai alueellisista logistiikka- ja teollisuusyrityksistä sekä vähittäiskauppaketjuista. Yhtiö palvelee asiakkaitaan varastojen, terminaalien ja teollisuuden materiaalivirtojen tehostamisessa ja joustavassa henkilöresurssoinnissa sekä konsultoi logistiikkaprosessien jatkuvassa kehittämisessä.

MB Rahastot hankki yhdessä toimivan johdon kanssa Suomen Transval Oy:n heinäkuussa 2010 yhtiön perustajalta Kari Valtaselta, joka jäi yhtiöön vähemmistöomistajaksi.

Transvalin kehitys ja kasvu MB:n omistusaikana oli voimakasta liikevaihdon kasvaessa 27 miljoonasta eurosta 132 miljoonaan euroon. Kesäkuussa 2014 Transval hankki teollisuuden pakkauspalvelujen tarjoaja Vindean Panostaja Oyj:ltä. Lisäksi Transval osti vuonna 2017 vähittäiskaupan hyllytyspalveluja Suomessa ja Baltiassa tarjoavan Humanlink -yhtiön.

Suomen Transval myytiin tammikuussa 2019 toteutetulla kaupalla Posti Group Oyj:lle.

Parmaco

”Me lainaamme oikeita rakennuksia”

Toimiala:
Siirrettävät toimitilat
Irtautumistapa:
Myynti pääomasijoittajalle
Hanketiimi:
Juha Tukiainen, Hannu Puhakka
 • Sijoitusvuosi 2012
 • Exit-vuosi 2018
 • Liikevaihto exit 101 M€
 • Henkilöstö exit 200
Parmaco

Parmaco suunnittelee, rakentaa ja vuokraa tehdasolosuhteissa valmistettavia korkealuokkaisia moduulirakennuksia ensisijaisesti kunnille päiväkoti- ja koulukäyttöön ja tämän lisäksi myös hoivakodeiksi ja toimistotilaksi Suomessa ja Ruotsissa. Rakennukset on tyypillisesti suunniteltu asiakkaiden kulloistenkin tarpeiden mukaisesti ja ne vuokrataan 3-10 vuoden ajaksi.

Parmaco on lainattavien rakennusten asiantuntija, jonka tavoitteena on saada rakennusten lainaaminen mukaan kuntien strategiaan sekä Suomessa että Ruotsissa. Parmaco haluaa konseptinsa kautta helpottaa kuntien taloustilannetta, parantaa ennustettavuutta sekä poistaa omistamisen riskejä.

MB Rahastot osti vuonna 2012 Cramolta siirrettävien, asiakaskohtaisesti suunniteltujen tilojen vuokrausliiketoiminnan, noin 33.000 m2 toimitilakannan sekä Leppävirralla ja Pyhäjoella sijainneet tuotantotehtaat. Näistä muodostettiin Parmaco Oy.

MB Rahastojen omistusaikana Parmaco lähti panostamaan kasvuun voimakkaasti. Alkuvaiheessa tärkeimmät toimenpiteet olivat myynnin aktivoiminen ja organisoiminen sekä tuotannon kehittämiseen liittyvät toimet. Yhtiö myi ydintoiminnan ulkopuolisen teollisuushalliliiketoiminnan ja keskittyi erityisesti laadukkaiden siirrettävien päiväkotien ja koulujen vuokraamiseen. Vuoden 2018 lopussa Parmacon vuokratilakanta olikin jo noin 200.000 m2, valtaosin kunnille vuokrattuja kouluja ja päiväkoteja.

Vuonna 2015 Parmaco laajensi toimintaansa Ruotsiin. Samana vuonna Parmaco aloitti myös standardirakennusten suunnittelun ja valmistuksen, mikä tarkoitti entistä kehittyneempää, nopeampaa ja tehokkaampaa konseptia kouluille ja päiväkodeille. Ruotsi on ollut yhtiölle mielenkiintoinen kasvumarkkina ja vuonna 2018 yhtiö toteutti Ruotsissa mm. Euroopan suurimman noin 13.000 m2 kokoisen siirrettävän koulurakennuksen.

Parmaco myytiin syksyllä 2018 Terra Firman johtamalle kansainväliselle sijoittajaryhmälle.

Cityterveys

"Huippudiagnostiikka kaikkien saataville"

Toimiala:
Terveydenhoidon diagnostiikkapalvelut
Irtautumistapa:
Myynti teolliselle ostajalle
Hanketiimi:
Juha Tukiainen, Kimmo Vanne, Aapo Eskelinen
 • Sijoitusvuosi 2015
 • Exit-vuosi 2017
 • Liikevaihto exit 20 M€
 • Henkilöstö exit 80
Cityterveys

Cityterveys oli vuonna 2014 perustettu yritys, joka keskittyi yksinomaan lääketieteelliseen diagnostiikkaan ja joka oli riippumaton suurista terveydenhoitoalan ketjuista ja perinteisistä lääkäriasemista. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluivat magneetti- ja röntgenkuvaukset, ultraäänitutkimukset, seulontamammografia ja laboratoriopalvelut. Yhtiö hyödynsi uusia teknologioita ja sen asiakkaina olivat sekä kuluttajat ja julkisen sektorin asiakkaat, työterveysorganisaatiot sekä muut terveydenhuoltoalan toimijat.

Yhtiön perusti lääketieteen tohtori, radiologian erikoislääkäri Martti Kiuru ja alkuvaiheessa yhtiö avasi erityisesti magneettikuvauksiin erikoistuneet toimipisteet Helsinkiin, Tampereelle ja Vaasaan. Toimipaikkaverkoston laajentaminen vaati kuitenkin lisäresursseja ja MB Rahastot liittyi mukaan Cityterveyden kasvua tukemaan ja rahoittamaan vuonna 2015.

Cityterveys jatkoi nopeaa kasvua MB:n tuomien lisäresurssien turvin. Toimipaikkaverkosto laajeni yli 25 klinikan kattavaksi valtakunnalliseksi verkostoksi ja yhtiö toteutti useita työterveydenhuollon ja perusterveydenhoidon diagnostiikkapalvelujen ulkoistuksia. Yhtiö nousi nopeasti Suomen suurimmaksi magneettikuvausten tuottajaksi. Yhtiön menestys perustui asiakaslähtöiseen toimintatapaan, moderneihin tietojärjestelmiin sekä edulliseen hintatasoon. Keskittymällä pelkästään diagnostiikkaan yhtiö kykeni tuomaan magneettikuvausten hintatason olennaisesti aikaisempaa halvemmalle tasolle ja siten aikaisempaa huomattavasti paremmin potilaiden saataville.

Cityterveys myytiin kesällä 2017 Euroopan johtavalle terveydenhuollon diagnostiikkapalvelujen tuottajalle Synlabille.

Forchem

Toimiala:
Erikoiskemikaalien valmistus
Irtautumistapa:
Myynti teolliselle ostajalle
Hanketiimi:
Eero Niiva, Juhani Suomela
 • Sijoitusvuosi 2007
 • Exit-vuosi 2013
 • Liikevaihto exit 135 M€
 • Henkilöstö exit 42

Forchem on Euroopan toiseksi suurin mäntyöljytislausta harjoittava yritys. MB Rahastojen omistuksessa yhtiön tuotteet myytiin oman myyntiorganisaation kautta lähes sadalle teolliselle asiakkaalle pääasiassa Eurooppaan. Forchem käyttää raaka-aineenaan selluteollisuuden prosessin sivutuotteena saatavaa raakamäntyöljyä, jota yhtiö hankki noin 20 sellutehtaalta pääasiassa eri puolilta Pohjoismaita.

Forchemin tuotantolaitokset sijaitsevat Raumalla ja tuotantotoiminta käynnistyi loppuvuodesta 2002. Vuotuinen tuotantokapasiteetti on noin 175.000 tonnia ja henkilöstöä yhtiöllä on noin 40 henkilöä. Yhtiön tuotteet valmistetaan 100%:sti uusiutuvista raaka-aineista. Forchemin tuotteiden yleisimpiä loppukäyttökohteita ovat mm. alkydimaalit, dieselpolttoaineen lisäaineet, painomusteet, paperiliimat, konepajatyöstön kitkanpoistoaineet sekä puhdistusaineet.

MB osti yhtiön neljältä suomalaiselta aikaisen vaiheen yhtiöihin erikoistuneelta pääomasijoittajalta ja kahdelta johdon henkilöltä alkuvuodesta 2007. Järjestelyn yhteydessä aikaisempaa laajempi joukko avainhenkilöitä tuli osakkaaksi yhtiöön.

MB:n omistusaikana Forchemin orgaaninen kasvu oli nopeaa ja yhtiö kasvatti liikevaihtoaan noin 80%:lla kuudessa vuodessa. Yhtiön toimintamalli muutettiin tuotanto-orientoituneesta markkina- ja asiakaslähtöiseksi malliksi. Raaka-aineen hankintaa monipuolistettiin ja yhtiössä kehitettiin uusia tuotteita vastaamaan asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Yhtiön tislaustoimintaa kehitettiin niin, että saanto oli mahdollisimman korkea olosuhteista riippumatta. Forchem myös vakiinnutti asemansa johtavana toimijana ja tuotekehityskumppanina useiden tärkeiden avainasiakkaiden kanssa.

Yhtiö myytiin syksyllä 2013 portugalilaiselle Respol-nimiselle teollisuusyhtiölle, joka on yksi Euroopan johtavista mäntyhartsin jatkojalostajista ja Forchemin asiakas. Kaupan jälkeen Respolista tuli merkittävä toimija raakamäntyöljypohjaisten teollisuustuotteiden arvoketjussa.

Norpe

Toimiala:
Kylmälaitteiden valmistus
Irtautumistapa:
Myynti teolliselle ostajalle
Hanketiimi:
Eero Niiva
 • Sijoitusvuosi 2005
 • Exit-vuosi 2013
 • Liikevaihto exit 135 M€

MB Rahastojen omistuksessa Norpe oli Pohjoismaiden johtava päivittäistavarakaupan ja elintarviketeollisuuden tarpeisiin kylmäkalusteita valmistava yritys. Yhtiön päätuotteita olivat keskuskoneelliset supermarket-kalusteet, itsejäähdytteiset plug in-kalusteet, erilliset kylmäkoneikot sekä kokonaistoimituksiin kuuluvat asennuspalvelut. Lisäksi yhtiöllä oli kattava huoltoverkosto tuotteilleen kaikissa Pohjoismaissa.

MB osti Norpen Hollming Oy:ltä, raumalaiselta perheyhtiöltä vuonna 2005 yhdessä yhtiön toimivan johdon kanssa.

Norpen liikevaihto kasvoi MB:n omistusaikana yli 50%:lla ja yhtiö laajensi suoravientitoimintaansa uusille markkinoille mm. Saksaan ja Tanskaan. Yhtiöllä oli vientiä yhteensä 25 maahan. Yhtiö kehitti myös uusia, aiempaa energiatehokkaampia ja käyttäjäystävällisempiä kylmäkalusteita. Yhtiön strategisena tavoitteena oli nousta merkittäväksi toimittajaksi Euroopan 25 suurimmassa päivittäistavarakaupparyhmässä ja vahvistaa edelleen asemiaan Pohjoismaiden convenience store sektorilla.

Norpe myytiin syksyllä 2013 järjestetyn tarjouskilpailun seurauksena saksalaiselle perheyhtiölle Viessmann -konsernille, joka on yksi maailman johtavia lämpö-, teollisuus- ja kylmäjärjestelmien valmistajia (liikevaihtoa yli 2 mrd€). Yrityskaupan johdosta Norpen yhtiönimi on vaihdettu Viessmannin brändin mukaiseksi yhtiönimeksi.

Mainio Vire

Toimiala:
Hoivapalvelut
Irtautumistapa:
Myynti pääomasijoittajalle
 • Sijoitusvuosi 2004
 • Exit-vuosi 2011
 • Liikevaihto exit 59 M€

Hoivaliiketoiminta aloitettiin Engel-yhtymässä vuonna 1999 MB Rahastojen ollessa Engelin pääomistaja. Hieman ennen Engelin omistuksesta luopumista MB:n omistama Medivire osti hoivaliiketoiminnan kesällä 2004.

Yhtiö eriytettiin sittemmin myös Medivireestä ja sen nimi muutettiin Mainio Vireeksi. Yhtiön liiketoimintakonseptiin kuuluivat asumis-, turvapuhelin-, kotihoito-, ateria- ja lasten päivähoitopalvelut. Vanhusten ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut olivat yhtiön pääliiketoimintaa.

Mainio Vire kasvoi  MB:n omistuskaudella voimakkaasti ja saavutti selvästi alansa suurimman toimijan aseman Suomessa. Asiakaspaikkoja oli yli 2 000 yli 50 palveluyksikössä ympäri Suomea. Vuonna 2011 liikevaihto ylitti 62 miljoonaa euroa.

MB myi Mainio Vire Oy:n brittiläiselle pääomasijoittajalle HgCapitalille kesäkuussa 2011.

A-Katsastus

Toimiala:
Autokatsastus
Irtautumistapa:
Myynti pääomasijoittajalle
 • Sijoitusvuosi 2003
 • Exit-vuosi 2006
 • Liikevaihto exit 97 M€

MB Rahastot tuli A-Katsastus Oy:n (entinen Suomen Autokatsastus Oy) pääomistajaksi huhtikuussa 2003, kun Suomen valtio tarjouskilpailun perusteella myi kokonaan omistamansa yhtiön. Myynti oli valtiolle looginen jatkumo autokatsastustoiminnan liikelaitostamisen, yhtiöittämisen ja kilpailun vapauttamisen jälkeen. 

MB:n tultua omistajaksi yhtiön strategia uudistettiin tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen. Kotimaan laskeva markkinaosuus käännettiin nousevaksi uusia asemia perustamalla ja yritysostoin. Tanskassa kilpailun vapauduttua A-Katsastus nousi selväksi markkinakakkoseksi vanhan monopoliyhtiön jälkeen perustamalla yli 20 asemaa ensimmäisen vuoden aikana. Venäjälle perustettiin ensimmäiset asemat ja Puolassa sekä Latviassa vahvistettiin asemia. Ajotutkinto- ja katsastustoimintojen lisäksi uudeksi liiketoiminta-alueeksi valittiin testaustoiminta, mihin ostettiin mm. Inarissa toimiva autojen ja renkaiden talvitestausta harjoittava Test World Oy.

MB:n omistusaikana vajaassa kolmessa vuodessa A-Katsastuksen liikevaihto kasvoi yli 50% ja ulkomaan toimintojen osuus moninkertaistui. Vuonna 2005 A-Katsastuksen liikevaihto oli noin 97 miljoonaa euroa.

MB myi omistuksensa pääomasijoittaja Bridgepointille vuoden 2005 lopussa.

Inspecta

Toimiala:
Tekninen tarkastus, testaus ja sertifiointi
Irtautumistapa:
Myynti pääomasijoittajalle
 • Sijoitusvuosi 2002
 • Exit-vuosi 2007
 • Liikevaihto exit 112 M€

Inspecta on pohjoismainen monipuolisia testaus-, tarkastus- ja sertifiointipalveluja tarjoava yritys. MB Rahastojen omistuksessa Inspectalla oli toimintaa Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Latviassa. Inspectalla oli laaja asiakaskunta ja keskeisiä asiakassegmenttejä olivat mm. energia- ja prosessiteollisuus, kiinteistöala ja rakentaminen, valmistava teollisuus sekä infrastruktuuri- ja palvelusektori.

MB osti Inspecta Oy:n Suomen valtiolta vuonna 2002 tarjouskilpailun jälkeen. Samassa yhteydessä Inspectaan liitettiin SFS Sertifiointi Oy, jonka omistajat tulivat vähemmistöomistajiksi Inspectaan. Inspectan liikevaihto oli tuolloin n. 18 miljoonaa euroa. Inspectassa ryhdyttiin toteuttamaan kasvustrategiaa uusilla tuote- ja markkina-alueilla ja yritysostot olivat alusta saakka tärkeä osa kasvustrategiaa.

MB:n omistusaikana Inspectassa toteutettiin lähes 20 yritysostoa. Yhtiön kansainvälistyminen käynnistyi vuonna 2005 kun huhtikuussa ostettiin Latviasta JSC IBNA sekä joulukuussa Det Norske Veritaksen Ruotsin tarkastustoiminnot. Ruotsin yritysosto yli kaksinkertaisti Inspectan liikevaihdon.

Vuonna 2007 Inspectan palveluksessa oli yli 1 000 henkeä ja liikevaihto oli yli 110 miljoonaa euroa, yritysostot olivat onnistuneet ja kannattavuustaso oli hyvä. Yrityksellä oli lisäksi hyvät mahdollisuudet edelleen kasvaa ja osallistua toimialan konsolidaatioprosessiin.

MB ja muut omistajat myivät kesällä 2007 Inspectan pääomasijoittaja 3i:n hallinnoimille rahastoille.

Medivire

Toimiala:
Työterveyshuolto
Irtautumistapa:
Myynti teolliselle ostajalle
 • Sijoitusvuosi 2000
 • Exit-vuosi 2007
 • Liikevaihto exit 109 M€

MB Rahastoista tuli Medivire Työterveyspalvelut Oy:n suurin omistaja helmikuussa 2000 valtion, Ilmarisen ja toimivan johdon rinnalle yhtiön yksityistämisen seurauksena. Vuonna 2004 MB osti valtion vähemmistöosuuden. Medivire Työterveyspalvelut kehittyi valtion sisäisestä työterveysyksiköstä alansa johtavaksi yritykseksi. Se oli ainut valtakunnallinen työterveyspalveluihin erikoistunut yhtiö, joka oli markkinajohtaja niin kooltaan kuin edistykselliseltä toimintatavaltaan.

MB:n omistusaikana Medivire Työterveyspalvelut kasvoi toiminnan volyymiltaan lähes kolminkertaiseksi ja sen tulos moninkertaistui. Haasteellinen tavoite kääntää valtion sisäinen palveluyksikkö kovasti kilpailulla toimialalla johtavaksi palveluyritykseksi onnistui pitkäjänteisen kehitystyön ansiosta.

Medivire Työterveyspalvelut Oy:n liikevaihto oli vuonna 2007 noin 109 miljoonaa euroa. MB luopui yhtiön omistuksesta myymällä sen elokuussa 2007 Suomen Terveystalo Oyj:lle.

Panda

Toimiala:
Makeisteollisuus
Irtautumistapa:
Myynti teolliselle ostajalle
 • Sijoitusvuosi 2000
 • Exit-vuosi 2005
 • Liikevaihto exit 56 M€

MB Rahastot tuli Pandan pääomistajaksi lokakuussa 2000, kun norjalainen monialakonserni Rieber & Son oli päättänyt luopua makeistoimialastaan. Yrityksen toimiva johto tuli samalla omistajaksi 15%:n omistusosuudella. Pandan päämarkkina-alueena oli Suomi. Tärkeimmät vientimaat olivat Pohjoismaat, Englanti, USA ja Puola. Kotimaassa Panda oli markkinajohtaja lakritsituotteissa ja suklaakonvehdeissa.

MB:n omistusaikana Pandan strategiana oli olla kahden tai kolmen suurimman toimittajan asemassa valitsemissaan tuotekategorioissa. Etenkin lakritsituotteissa asemaa vahvistettiin voimakkaasti ja markkinaosuus kotimaassa nostettiin noin 50%:iin. Keskeisillä vientimarkkinoilla markkinaosuudet kasvoivat huomattavasti. Panda kasvoi selvästi markkinoiden kasvua nopeammin ja tulostaso parani olennaisesti. Vuonna 2005 Pandan liikevaihto oli 56 miljoonaa euroa.

MB luopui omistuksesta, kun norjalaiseen monialakonserniin Orklaan kuuluva Felix Abba osti Pandan kesäkuussa 2005.

CPS Color

Toimiala:
Väripastojen valmistus ja sävytysjärjestelmät
 • Sijoitusvuosi 2000
 • Exit-vuosi 2005
 • Liikevaihto exit 157 M€

Suomen Gallup

Toimiala:
Markkinatutkimus ja mielipidemittaus
 • Sijoitusvuosi 1999
 • Exit-vuosi 2001
 • Liikevaihto exit 37 M€

Suomen Gallup oli mielipide- ja markkinointitutkimuksen uranuurtaja Suomessa. Vuonna 1945 perustettu yhtiö on ollut perustajajäsenenä yli 50 maassa toimivassa Gallup Internationalissa.

Suomen Gallup-konsernin liikevaihto vuonna 2000 oli 30,7 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa oli 650 henkilöä. Suomalaisen markkinointitutkimuksen lisäksi Suomen Gallup on tytär- ja osakkuusyritystensä kautta vaikuttanut merkittävästi markkina- ja mediatutkimuksen kehitykseen Baltian maissa ja Venäjällä 1980-luvun lopulta alkaen.

MB Rahastot osti Suomen Gallupin Markkinointi-instituutin kannatusyhdistykseltä heinäkuussa 1999. Suomen Gallupin johto ja Markkinointi-instituutin kannatusyhdistys ry tulivat osakkaiksi konsernin emoyhtiönä toimivaan MDC Research Group Oy:hyn. Suomen Gallup-konsernia kehitettiin yritysostoin ja panostuksin mm. Venäjälle. Yritys myytiin keväällä 2001 englantilaiselle Taylor Nelson Sofres Ltd:lle, joka on alan johtavia yrityksiä maailmassa. Yritysmyynnin kokonaisarvo oli 50,5 miljoonaa euroa.

Suomen Rehu

Toimiala:
Rehuteollisuus
 • Sijoitusvuosi 1999
 • Exit-vuosi 2003
 • Liikevaihto exit 175 M€

Enermet

Toimiala:
Sähkömittarien valmistus
 • Sijoitusvuosi 1999
 • Exit-vuosi 2006
 • Liikevaihto exit 81 M€

Engel-Yhtymä

Toimiala:
Siivous-, kiinteistö-, turva- ja hoivapalvelut
Irtautumistapa:
Myynti teolliselle ostajalle
 • Sijoitusvuosi 1999
 • Exit-vuosi 2004
 • Liikevaihto exit 203 M€

MB Rahastot osti Engel-Yhtymän, kun valtio yksityisti sen tarjouskilpailun jälkeen vuoden 1998 lopussa. Valtio jäi vähemmistösijoittajaksi ja yhtiön johtohenkilöt tulivat uusiksi omistajiksi. Kaupan jälkeen keväällä 1999 suunnattiin osakeanti koko henkilöstölle.

Engel-Yhtymä tarjosi siivous-, turva- ja hoivapalveluja. MB kehitti omistusaikanaan aktiivisesti Engelin toimintaa. Yhtiö laajeni sekä orgaanisen kasvun että 20 yritysoston seurauksena ja kehittyi alansa markkinajohtajaksi. Engel-Yhtymän liikevaihto vuonna 2004 oli 203 miljoonaa euroa ja se työllisti noin 7 000 henkilöä.

MB myi Engel-Yhtymän kesäkuussa 2004 ISS Suomi Oy:lle. Velaton kauppahinta ilman kassavaroja oli 192 miljoonaa euroa.

Arca Systems

Toimiala:
Muoviteollisuus
 • Sijoitusvuosi 1998
 • Exit-vuosi 2002 / 2005
 • Liikevaihto exit 195 M€

Tryckinvest i Norden AB – Helprint Oy

Toimiala:
Kirjapainotoiminta
 • Sijoitusvuosi 1997
 • Exit-vuosi 1998
 • Liikevaihto exit 190 M€

MB Rahastot teki sijoituksen Tryckinvest i Norden AB:hen (”TINA”) joulukuussa 1996. Sijoitus tehtiin yhdessä UBS Capital -nimisen sveitsiläistaustaisen pääomasijoittajan kanssa. TINA oli muodostettu ostamalla Interprint Kungens Kurva ja Sörmlands Grafiska -nimisistä kirjapainoista koostuva Ruotsin johtava kirjapainoalan yritys. Yhtiön johto tuli TINA:n osakkaiksi.

TINA:a laajennettiin syyskuussa 1997 Suomessa tehdyllä yritysostolla. A-Lehtien omistamasta Helprint Oy:stä tuli TINA -konsernin osa ja A-Lehdistä osakas. MB teki tässä yhteydessä jatkosijoituksen. Helprintin johto tuli samassa yhteydessä TINA:n osakkaiksi. TINA-konsernin liikevaihto sijoitusvuonna 1997 oli Helprint mukaan lukien 1,6 miljardia kruunua.

TINA listautui eräiden teknisten rakennejärjestelyjen jälkeen Tukholman pörssiin 5.6.1998. Samassa yhteydessä MB realisoi osan sijoituksestaan. Yhtiöstä tehdyn kahden kilpailevan julkisen ostotarjouksen jälkeen yhtiön koko osakekanta myytiin kanadalaiselle Quebecor Printing Inc.-yhtiölle.

Noviant

Toimiala:
Kemianteollisuus
 • Sijoitusvuosi 1997
 • Exit-vuosi 2000
 • Liikevaihto exit 200 M€

Finnish Chemicals

Toimiala:
Paperiteollisuuskemikaalien valmistus
 • Sijoitusvuosi 1996
 • Exit-vuosi 2005
 • Liikevaihto exit 210 M€

Pyrollsack

Toimiala:
Paperisäkkien valmistus
 • Sijoitusvuosi 1996
 • Exit-vuosi 1999
 • Liikevaihto exit 10 M€

Elcoteq Network

Toimiala:
Elektroniikan sopimusvalmistaja
 • Sijoitusvuosi 1996
 • Exit-vuosi 2000
 • Liikevaihto exit 752 M€

Byggfakta Skandinavia

Toimiala:
Rakennusalan tietopalvelut
 • Sijoitusvuosi 1996
 • Exit-vuosi 1998
 • Liikevaihto exit 13 M€

Solitra

Toimiala:
RF-suodattimien valmistus
 • Sijoitusvuosi 1995
 • Exit-vuosi 1998
 • Liikevaihto exit 17 M€

A-Rakennusmies

Toimiala:
Rakennuskoneiden- ja laitteiden vuokraus
 • Sijoitusvuosi 1995
 • Exit-vuosi 1998
 • Liikevaihto exit 35 M€

A-Rakennusmies Oyj (nykyiseltä nimeltään Ramirent Oyj) on pitkään ollut Suomen suurimpia rakennuskoneita ja -laitteita vuokraava ja myyvä yhtiö. Yrityksellä oli MB Rahastojen omistusaikana valtakunnallisesti yli 70 toimipaikan muodostama verkosto. Päätuoteryhmiä olivat työmaiden pienkoneet, telineet ja suojauskalusto, muotit ja tuentakalusto, työmaatilat ja kontit sekä torninosturit ja nostimet. A-Rakennusmiehen liikevaihto oli listautumisvuonna yli 210 miljoonaa markkaa (35,3 m€) ja henkilökuntaa 322.

Yritys oli Partek Oy Ab:n, Oy Julius Tallberg Ab:n ja Starckjohann Tekniikka Oy:n omistuksessa joulukuuhun 1995, jolloin MB:n avulla toteutettiin johdon yritysosto (management buy-out). Omistajiksi tuli huomattava osa yrityksen avainhenkilöistä, MB ja sen sijoittajakumppanina CapMan. 

A-Rakennusmies Oyj listautui Helsingin pörssiin 30.4.1998, jonka jälkeen MB realisoi osakkeensa.

AJM-Industries

Toimiala:
Elektroniikka ym. laitteiden suojakotelot
 • Sijoitusvuosi 1995
 • Exit-vuosi 2000
 • Liikevaihto exit 5 M€

Fibox

Toimiala:
Muoviteollisuus
 • Sijoitusvuosi 1991
 • Exit-vuosi 1994/2005
 • Liikevaihto exit 35 M€

Instru Data

Toimiala:
Tietotekniikan tukkumyynti
 • Sijoitusvuosi 1988
 • Exit-vuosi 1998
 • Liikevaihto exit 92 M€