Tiimi

Hannu Puhakka

Hannu Puhakka

Partneri, hallituksen puheenjohtaja (MB Equity Fund V)

etunimi.sukunimi@mb.fi

Lue bio

Hannu liittyi MB Rahastojen tiimiin vuonna 1997, mutta oli sitä ennen mukana pääomasijoitustoiminnassa 1980-luvun puolivälissä mm. perustamassa Suomen ensimmäistä yksityistä pääomarahastoa, Suomen Riskirahasto Ky I:tä. Hannu oli vuodesta 1981 alkaen 10 vuotta Teollistamisrahasto Oy:n palveluksessa ekonomistina, tutkimuspäällikkönä, johtajana ja toimitusjohtajana. Tämän jälkeen Hannu toimi SKOP:n johtokunnassa jäsenenä, toimitusjohtajana ja johtokunnan puheenjohtajana. Koulutukseltaan Hannu on kauppatieteiden maisteri.

Juhani Suomela

Juhani Suomela

Partneri, hallituksen puheenjohtaja (MB Equity Fund IV)

etunimi.sukunimi@mb.fi

Lue bio

Juhani on perustanut MB:n pääomasijoitustoiminnan vuonna 1988. Juhani oli ennen MB:tä Teollistamisrahasto Oy:ssä vuosina 1982-87, jolloin hän mm. käynnisti Teollistamisrahaston pääomasijoitustoiminnan. Tämän jälkeen Juhani toimi Mortgage Bank of Finland Ltd:n varatoimitusjohtajana ja MB Osakepankin toimitusjohtajana vastaten myös pankin luotonannosta ja yritysjärjestelyihin liittyvistä asiantuntijapalveluista. Koulutukseltaan Juhani on kauppatieteiden maisteri.

Juha Tukiainen

Juha Tukiainen

Partneri, toimitusjohtaja

puh. 040 0791679
etunimi.sukunimi@mb.fi

Lue bio

Juha aloitti MB Rahastojen palveluksessa 2011 ja toimii nykyään MB:n toimitusjohtajana. Ennen MB:tä Juha toimi A-Katsastus –konsernin johtotehtävissä, vastaten mm. strategiaan, liiketoiminnan kehittämiseen, yrityskauppoihin, taloushallintoon ja kansainvälistymiseen liittyvistä asioista sekä viimeiset lähes viisi vuotta konsernin toimitusjohtajana. Juhalla on vahva kokemus palveluliiketoiminnan johtamisesta ja kansainvälistämisestä. Hän on työskennellyt sekä koti- että ulkomaisen pääomasijoittajan omistamassa yrityksessä sekä toiminut myös rahastosijoittajana. Koulutukseltaan Juha on varatuomari.

Aapo Eskelinen

Aapo Eskelinen

Partneri

puh. 050 3143793
etunimi.sukunimi@mb.fi

Lue bio

Aapo aloitti MB Rahastoissa toukokuussa 2016. Ennen MB Rahastoihin siirtymistä hän työskenteli 12 vuotta yritysjärjestelyjen ja liiketoiminnan kehityshankkeiden parissa teollisuudessa sekä investointipankkiirina. Viimeisimmässä roolissaan, Aapo toimi neljä vuotta yritysjärjestelyihin erikoistuneena johtajana Rautaruukki Oyj:llä ja SSAB:lla. Tätä ennen hän toimi neuvonantajana Summa Capital ja ICECAPITAL pankkiiriliikkeissä, joista viimeksi Summa Capitalin osakkaana. Koulutukseltaan Aapo on kauppatieteiden maisteri ja CEMS MIM.

Vesa Keränen

Vesa Keränen

Partneri

puh. 050 5909428
etunimi.sukunimi@mb.fi

Lue bio

Vesa aloitti MB Rahastoissa elokuussa 2016. Ennen MB Rahastoihin siirtymistä hän työskenteli yli 15 vuotta kansainvälisen liiketoiminnan johtotehtävissä vastaten viimeksi Ensto konsernissa Building Technology liiketoiminta-alueesta. Tätä ennen Vesa toimi Suomessa ja Yhdysvalloissa Elcoteq konsernissa useissa eri johtotehtävissä mm. yritysjärjestelyistä ja strategiasta vastaavana yrityssuunnittelujohtajana, globaalista myynnistä ja markkinoinnista vastaavana johtajana sekä useassa eri divisioonan johtajan tehtävässä ja Englannissa Regenersis-konsernin Mobile divisioonan toimitusjohtajana. Vesa on työuransa aikana vastannut lukuisista kansainvälisistä yritysjärjestelyprojekteista, strategian uudelleenmäärityksistä sekä liiketoimintojen kansainvälistämisistä. Koulutukseltaan Vesa on diplomi-insinööri.

Meri Koivula

Meri Koivula

Partneri

puh. 050 5484055
etunimi.sukunimi@mb.fi

Lue bio

Meri aloitti aloitti MB Rahastoissa marraskuussa 2021. Ennen MB Rahastoihin siirtymistä hän työskenteli yli kymmenen vuoden ajan strategiakonsultointi- ja transaktioneuvonantotehtävissä Helsingissä ja Tukholmassa. Viimeisimmässä roolissaan ennen MB:lle siirtymistä Meri toimi KPMG:n Global Strategy Groupissa johtajana vastaten mm. KPMG:n kaupallisista transaktioneuvonanto- ja kasvustrategiapalveluista Suomessa. Meri on osallistunut urallaan yli 200 projektiin eri toimialoilla sisältäen osto- ja myyntipuolen due diligence -selvityksiä, yritys- ja kasvustrategiaprojekteja sekä yritysten stressitilanteisiin ja listautumisiin liittyviä projekteja. Koulutukseltaan Meri on kauppatieteiden maisteri.

Anssi Mattila

Anssi Mattila

Partneri

puh. 050 5385806
etunimi.sukunimi@mb.fi

Lue bio

Anssi aloitti MB Rahastoissa huhtikuussa 2023. Ennen MB Rahastoihin siirtymistä hän työskenteli lähes 20 vuotta investointipankkitoiminnoissa ja yritysjärjestelyiden neuvonantotehtävissä. Anssi siirtyi MB Rahastojen tiimiin CountOn Oy:stä, jonka toinen perustaja hän aikoinaan oli. CountOnilla Anssi toimi seitsemän vuoden aikana neuvonantajana yli 30 yritysjärjestelyssä, sekä osto- että myyntipuolella. Ennen CountOnia hän työskenteli Corporate finance -asiantuntijana Handelsbanken Capital Marketsin palveluksessa toimien neuvonantajana yksityisten ja listattujen yhtiöiden yritysjärjestelyissä sekä pääomamarkkinatransaktioissa. Koulutukseltaan Anssi on kauppatieteiden maisteri.

Eero Niiva

Eero Niiva

Partneri

etunimi.sukunimi@mb.fi

Lue bio

Eero aloitti MB Rahastoissa vuonna 2003. Tätä ennen hän oli 18 vuotta investointipankki- ja yritysrahoitussektorilla. Hän on mm. perustanut corporate finance -toiminnon Carnegielle Helsinkiin vuonna 1995. Hän on myös toiminut yritystutkijana Mortgage Bank of Finland Ltd.:ssä ja noin yhdeksän vuoden aikana useissa tehtävissä Postipankki Oyj:ssä mukaan lukien yli kolmen vuoden työkokemus pankin Tokion edustustosta. Koulutukseltaan Eero on diplomi-insinööri.

Anne Riekki

Anne Riekki

Partneri

puh. 050 3374434
etunimi.sukunimi@mb.fi

Lue bio

Anne aloitti MB Rahastoissa syyskuussa 2019. Hänen pääasiallisina vastuualueinaan ovat sijoittajasuhteet ja lakiasiat. Anne on toiminut pääomasijoitusalalla vuodesta 2000 alkaen. Ennen MB Rahastojen palvelukseen siirtymistä hän työskenteli eQ Varainhoidon Private Equity -tiimissä vastaten pääomarahastosijoituksista Iso-Britanniaan ja eQ:n Private Credit -strategiasta. Ennen eQ:ta hän työskenteli kymmenen vuotta Tesissä (Suomen Teollisuussijoitus), missä hän toimi mm. johtoryhmän jäsenenä ja veti Tesin rahastosijoitustiimiä. Anne on työskennellyt myös Euroopan investointirahastossa (EIF) Luxemburgissa ja Eqvitec Partnersin mezzanine-tiimissä. Hän on toiminut Pääomasijoittajat ry:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2012 alkaen. Koulutukseltaan Anne on kauppatieteiden ja oikeustieteen maisteri.

Kari Rytkönen

Kari Rytkönen

Partneri

etunimi.sukunimi@mb.fi

Lue bio

Kari on ollut mukana MB Rahastojen pääomasijoitustoiminnassa alusta alkaen ja vastannut ennen kaikkea sopimuksista ja juridiikasta. Hän on ollut perustamassa kaikkia MB:n rahastoja ja vastaa niiden hallinnosta. Kari toimi aiemmin kansainvälisten pääomamarkkinoiden parissa Mortgage Bank of Finland Ltd:ssä ja sittemmin MB Osakepankissa, jossa hänen vastuualueensa laajeni yritysjärjestelyihin ja strukturoituun rahoitukseen liittyvään juridiikkaan. Koulutukseltaan Kari on varatuomari. Hänellä on lisäksi EuroMBA Teknillisestä korkeakoulusta.

Jussi Salminen

Jussi Salminen

Partneri

puh. 040 8345818
etunimi.sukunimi@mb.fi

Lue bio

Jussi aloitti MB rahastoissa huhtikuussa 2020. Ennen MB rahastoihin siirtymistä hän työskenteli pitkään liiketoiminnan johtotehtävissä toimien viimeiseksi Silmäaseman toimitusjohtajana. Tätä ennen Jussi työskenteli Telialla vastaten vuosien aikana mm. Suomen kuluttajaliiketoiminnasta, yritysliiketoiminnasta sekä markkinoinnista. Operatiivisten tulosvastuiden lisäksi hän on ollut järjestelemässä useita yrityskauppoja liiketoiminnan kasvattamiseksi sekä toimi myös kansainvälisissä rooleissa. Koulutukseltaan Jussi on diplomi-insinööri.

Kimmo Vanne

Kimmo Vanne

Partneri

puh. 040 5528398
etunimi.sukunimi@mb.fi

Lue bio

Kimmo aloitti MB Rahastoissa syyskuussa 2015. Tätä ennen hän työskenteli 11 vuotta transaktioneuvonanto- ja konsultointitehtävissä EY:llä ja KPMG:llä. Viimeisimmässä roolissaan ennen MB:lle siirtymistä, Kimmo toimi EY:llä johtajana vastaten mm. kaupallisista ja strategisista neuvonantopalveluista Suomessa. Kimmo on osallistunut urallaan yli 200 yrityskauppaprosessiin eri rooleissa. Koulutukseltaan Kimmo on kauppatieteiden ja oikeustieteen maisteri.

Minna Heimonen

Minna Heimonen

Vastuullisuus- ja viestintäpäällikkö

puh. 040 5085681
etunimi.sukunimi@mb.fi

Lue bio

Minna aloitti MB Rahastoissa elokuussa 2018. Minnan pääasiallisina vastuualueina ovat MB Rahastojen viestinnän tehtävät sekä vastuullisuuden (ESG) kokonaisuuden toteutus ja kehittäminen. Lisäksi hän vastaa sijoittaja- ja viranomaisraportoinnista.
Ennen MB Rahastojen palvelukseen siirtymistä Minna työskenteli Deloittella kestävän liiketoiminnan ja riskienhallinnan asiantuntijana. Tehtävissään Deloittella Minna keskittyi kestävän kehityksen teemoihin ja yritysvastuuprojekteihin, riskienhallintaan ja riskiperusteiseen sisäiseen tarkastukseen. Minnan erityisosaamisalueisiin Deloittella lukeutuivat ESG Due Diligence -toimeksannot, kestävän rahoituksen teemat sekä yritysvastuuraportoinnin ja -strategian kehittäminen. Koulutukseltaan Minna on kauppatieteiden maisteri.

Olli-Pekka Rissanen

Olli-Pekka Rissanen

Associate

puh. 050 3509052
etunimi.sukunimi@mb.fi

Lue bio

Olli-Pekka aloitti MB Rahastoissa elokuussa 2020. Olli-Pekan tehtäväkenttään kuuluu sijoitustiimin tukeminen hallinnoimiemme rahastojen uusien sijoituskohteiden identifioimisessa ja analysoinnissa. Lisäksi hän osallistuu yrityskauppa- ja due diligence -prosesseihin, olemassa olevien kohdeyritysten hallintoon ja kehittämiseen liittyviin tehtäväviin sekä salkunhallintaa tukevien työkalujen ja järjestelmien kehittämiseen. Ennen MB:lle siirtymistä Olli-Pekka toimi Deloittella transaktioneuvonantotehtävissä, joissa hän keskittyi taloudellisiin due diligence -toimeksiantoihin sekä mallinnustehtäviin. Koulutukseltaan Olli-Pekka on kauppatieteiden maisteri.

Sirpa Tuomainen

Sirpa Tuomainen

Assistentti

puh. 09 131 011
etunimi.sukunimi@mb.fi

Lue bio

Sirpa on tullut MB Rahastojen palvelukseen 1999. Sirpa tukee ja avustaa toimistomme päivittäisessä toiminnassa ja viestinnässä.

Jyrki Ivaska

Jyrki Ivaska

Järjestelmäpäällikkö

puh. 09 131 011
etunimi.sukunimi@mb.fi

Lue bio

Jyrki on ollut MB:ssä alusta alkaen. Hän vastaa tietojärjestelmistä sekä hoitaa sijoittajaraportointia ja kohdeyritysten seurantaa.