MB Rahastot pääomistajaksi kotihoitoon erikoistuneeseen Deboraan

MB Rahastot ja Ritolan perhe ovat 28.6.2017 allekirjoitetulla kaupalla sopineet Debora Oy:n osakekannan ostosta. Yhtiön toimitusjohtaja Elisabeth Ritola jatkaa yhtiössä merkittävänä avainhenkilöomistajana. Kaupan toteutuminen ei edellytä viranomaiskäsittelyä ja kaupan voimaantulo tapahtuu heinäkuun 2017 aikana.

Debora Oy on vuonna 1999 perustettu sosiaali- ja terveydenhoitoalalla toimiva yritys, joka on keskittynyt kotiin tuotaviin hoiva- ja tukipalveluihin. Yhtiön asiakasryhmiä ovat pääasiassa vanhukset, vammaiset sekä lapsiperheet. Debora on kasvanut viime vuodet nopeasti ja laajentanut toiminta-aluettaan kohti valtakunnallista asemaa. Tällä hetkellä yhtiöllä on 15 aluetoimistoa ja palvelutoimintaa noin 100 kunnan alueella. Debora on julkisen sektorin kumppani sosiaali- ja terveydenhuollon ulkoistuksissa sekä aktiivinen palveluntarjoaja asiakkaiden valinnanvapauteen perustuvassa palvelusetelipohjaisessa hoiva- ja tukitoiminnassa. Yrityksellä on myös kasvava joukko yksityisasiakkaita. Debora tekee noin 2 000 kotikäyntiä vuorokaudessa ja työllistää yhteensä koko- tai osa-aikaisesti lähes 700 työntekijää. Yrityksen päivittäinen toiminta perustuu itseohjautuviin tiimeihin ja niitä tukeviin koordinaattoreihin.

Olemme saavuttaneet noin 20 miljoonan euron vuosiliikevaihtotason ja nyt oli oikea aika antaa yhtiön pääomistajuus ansioituneelle kotimaiselle pääomasijoittajalle, MB Rahastoille, jolla on aikaisempaa kokemusta SOTE-sektorilla toimimisesta. Aiomme jatkaa kasvuamme ja olla myös aktiivinen osapuoli kehitettäessä Suomeen uusia vaikuttavia ja kustannustehokkaita palvelumuotoja vanhusten, vammaisten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin turvaamiseksi tulevaisuudessa”, kommentoi toimitusjohtaja Elisabeth Ritola Debora Oy:stä.

Olemme vaikuttuneita Deboran itseohjautuvuuteen perustuvasta toimintamallista ja kyvystä vastata asiakkaiden tarpeisiin. Väestön ikääntyminen on yksi yhteiskuntamme keskeisistä trendeistä ja sen vuoksi kotiin tuotavien palvelujen tarve tulee kasvamaan tulevaisuudessa. Innovatiivisena ja ketteränä toimijana Debora on hyvin asemoitunut tässä kasvavassa segmentissä”, toteaa partneri Eero Niiva, MB Rahastoista.

Lisätietoja:

Eero Niiva
Partneri, MB Rahastot
+358 9 1310 1304

Elisabeth Ritola
Toimitusjohtaja, Debora Oy
+358 10 320 8838