LähiRahoitus on nyt NOJA – kassavirran vakauttaja ja kasvutarinoiden mahdollistaja

Laskurahoituspalveluiden yhteistyökumppanimme uudistaa brändinsä 4.10. alkaen ja tuo samalla markkinoille kaksi uutta palvelua. Uudistuksen myötä yrityksen nimi muuttuu Noja Rahoitukseksi. Muutoksilla halutaan haastaa rahoitusalaa ja tuoda esiin palvelun asiakaslähtöisyyttä.

”Olemme määrittäneet uudelleen toimintatapamme ja arvomme. Uusi nimemme kertoo, että meihin voi nojata, kun yritys tarvitsee apua kasvuun tai kassavirran hallintaan. Asiakkaan kuuntelu ja heidän tarpeiden tunnistaminen on toimintamme lähtökohta. Näin sai alkunsa myös brändin uudistuksen yhteydessä lanseerattavat uudet palvelumme”, kertoo Noja Rahoituksen toimitusjohtaja Mika Mäkinen.

Nojalaiset ovat asiakkaille noja, tuki, johon kaiken kokoiset yritykset voivat turvautua. Uudella nimellä halutaan korostaa asiakaslähtöisyyttä, henkilökohtaista asiakaspalvelua, luottamusta, läsnäoloa ja toimialalle poikkeuksellisia asiakkaan tarpeeseen räätälöityjä paketteja.

”Teemme asioita eri tavalla kuin kilpailijat. Emme pelkästään rahoita yksittäisiä laskuja vaan palvelemme kokonaisvaltaisesti. Haluamme olla turvaaja ja mahdollistaja. Siksi kartoitamme jokaisen asiakkaan tarpeet yksilöllisesti tästä päivästä tulevaisuuteen”, korostaa Mäkinen.

Kasvun taustalla ihmiset: “Laadukkaammalla tekemisellä erotutaan talona ja myös tekijöinä”

Brändin uudistuksen taustalla on vahva kasvu ja oman identiteetin vahvistaminen. Yrityksen liikevaihto on kasvanut neljässä vuodessa 1,2 miljoonasta 14 miljoonaan, ja työntekijöiden määrä on melkein kymmenkertaistunut vuodesta 2017. Nojalaisia on nyt 40.

”Kaikki kasvu lähtee ihmisistä. Sparraamme joka viikko kolme tuntia meidän porukan kanssa. Näin löytyy kehityskohteet ja myös ratkaisut, kuinka voimme palvella asiakkaitamme entistä paremmin”, paljastaa Mäkinen.

Myös Nojan palvelut muuttuvat entistä paremmin asiakasta palveleviksi, kun markkinoille tuodaan kaksi uutta tuotetta:

  • oikea-aikaiset investoinnit mahdollistava ostolaskurahoitus
  • päätöksenteon ja kasvun tueksi toimeksiantajapalvelu OmaNoja

Nojan uusi palvelu helpottaa ostojen rahoitusta

Ostolaskurahoitus mahdollistaa asiakkaille nopean reagoinnin investointeihin. Kun esimerkiksi raaka-aineiden hinnat ovat nousemassa, voi Noja rahoittaa osan ostolaskusta.
Palvelu toimii Nojan asiakkaille nopeana ratkaisuna lyhytaikaisen lainan tarpeeseen. Sitä voidaan hyödyntää myös tuonti- ja vientirahoituksessa.

”Pienillä yrityksillä on harvoin rahaa, kun investoinneille on paras aika tai eteen tulee tarve ostaa suurempia eriä. Nojan uusi ostolaskurahoitus mahdollistaa asiakkaalle ostamisen oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Suurimmat voitot kun tehdään oikea-aikaisilla ostoilla”, muistuttaa Mäkinen.

Tiedolla johtamisen avulla fiksumpia päätöksiä ja kasvua

Nykyään dataa on paljon tarjolla, mutta mistä löytää tietoa tulevaisuuden suunnittelun tueksi? Tähän tarjoaa apua Nojan toinen uutuus, toimeksiantajapalvelu OmaNoja.

”OmaNojan avulla asiakas voi käyttää dataa päätöksenteon tukena. Nojalla on koko asiakkaan laskutus hallussa, jolloin palvelusta näkee kassankierron kannalta merkittäviä asioita: kenelle laskut menevät, mikä on laskun tilanne ja kuinka nopeasti kukin maksaa”, Mäkinen kertoo toimeksiantajapalvelun hyödyistä.

 

Tutustu Noja Rahoitukseen (www.noja.fi)