Anne Riekki MB Rahastojen tiimiin

MB Rahastojen uudeksi partneriksi on 1.9.2019 alkaen nimitetty KTM, OTK Anne Riekki.

Anne on noin 14 vuoden ajan sijoittanut suomalaisiin ja eurooppalaisiin buyout- ja venture capital -rahastoihin. Hän liittyy MB Rahastoihin eQ Varainhoidon palveluksesta, jossa hän työskenteli 2,5 vuotta vastaten eQ:n PE-sijoituksista Iso-Britanniaan sekä eQ:n Private Credit -ohjelmasta. Aiemmin hän työskenteli 10 vuotta Suomen Teollisuussijoituksessa (Tesissä), jossa hän mm. toimi johtoryhmän jäsenenä ja vastasi Tesin rahastosijoitustoiminnasta. Anne on työskennellyt myös Euroopan Investointirahastossa Luxemburgissa. Hän on toiminut vuodesta 2012 alkaen FVCA:n hallituksen jäsenenä. Annella on laaja-alaista osaamista ja näkemystä kotimaisesta ja eurooppalaisesta pääomasijoittamisesta mukaan lukien sijoittajasuhteet, raportointi, ESG-kysymykset ja compliance.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Juha Tukiainen, MB Rahastot, puh. 09 1310 1313 tai 0400 791 679.

MB Rahastot on vuonna 1988 perustettu johtava suomalainen pääomasijoittaja. MB hallinnoi yhteensä 0,5 miljardin euron pääomasijoitusrahastoja, joissa sijoittajina ovat pääasiassa johtavat suomalaiset institutionaaliset sijoittajat. Toimintansa aikana MB on sijoittanut menestyksekkäästi noin 40 keskisuureen yhtiöön Pohjoismaissa.