MB Rahastot myy Transvalin Postille

MB Rahastot ja muut Suomen Transval Group Oy:n osakkeenomistajat ovat tänään sopineet yhtiön koko osakekannan myymisestä Posti Group Oyj:lle. Kaupan täytäntöönpano edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää ja tavoitteena on toteuttaa kauppa mahdollisimman pian.

Transval on Suomen suurin sisälogistiikkayhtiö, jolla on yli 20 vuoden kokemus toiminnan tehostamisesta ja erilaisten ulkoistusratkaisujen toteuttamisesta erityisesti logistiikka- ja teollisuuskohteissa. Yhtiö palvelee asiakkaitaan varastojen, terminaalien ja teollisuuden materiaalivirtojen tehostamisessa ja joustavassa henkilöresurssoinnissa sekä konsultoi logistiikkaprosessien jatkuvassa kehittämisessä. Yhtiöllä on liiketoimintaa myös Virossa ja Latviassa.

Transval on perustettu vuonna 1994 ja MB Rahastot tuli yhtiön pääomistajaksi vuonna 2010. Yhtiön liikevaihto on MB Rahastojen omistusaikana kasvanut 27 miljoonasta eurosta 148 miljoonaan euroon vuonna 2017. Kasvu on tapahtunut sekä orgaanisesti että yritysostoin erityisesti teollisuus- ja vähittäiskauppasektoreille. Transvalin henkilöstömäärä on tällä hetkellä noin 3 500.

”Logistiikan ulkoistuksen markkina on Suomessa ja lähialueilla arvioiden mukaan noin 5 – 7 miljardia euroa. Ulkoistusaste on vielä kokonaisuutena alhainen. Transvalin ja Postin sisälogistiikkatoiminnat täydentävät toisiaan ja toimintojen yhdistäminen luo merkittäviä mahdollisuuksia markkinapotentiaalin hyödyntämiseen”, toteaa MB Rahastojen partneri Matti Mertsola.

Lisätietoja:

Matti Mertsola

Partneri, MB Rahastot
+358 400 602568
matti.mertsola@mb.fi

MB Rahastot on vuonna 1988 perustettu johtava suomalainen pääomasijoittaja. MB hallinnoi yhteensä 0,5 miljardin euron pääomasijoitusrahastoja, joissa sijoittajina ovat pääasiassa johtavat suomalaiset institutionaaliset sijoittajat. Toimintansa aikana MB on sijoittanut menestyksekkäästi noin 40 keskisuureen yhtiöön Pohjoismaissa.