MB Rahastot myy Forchemin portugalilaiselle Respol Groupille

MB Rahastojen hallinnoimat rahastot ja muut Forchem Oy:n osakkeenomistajat ovat myyneet yhtiön osakekannan portugalilaiselle Respol Groupille.

Forchem Oy on alansa johtava, Euroopan modernein biojalostamo, joka jalostaa mäntyöljyä kemianteollisuuden erikoistuotteiden jatkojalostukseen, biopolttoaineita energian tuotantoon sekä liikennepolttoaineiden raaka-ainetta. Yhtiön tuotteista hartsia käytetään mm. liimojen ja värien raaka- ja sideaineina, rasvahappoja mm. maalien, pinnoitteiden ja pesuaineiden raaka-aineina, ja sivutuotteena syntyvää mäntyöljypikeä biopolttoaineena sekä biodieselin raaka-aineena. Yhtiön asiakkaina on lukuisia johtavia kemian- sekä energia- ja puunjalostusalan yrityksiä lähes kaikissa Euroopan maissa. Forchemin liikevaihto oli vuonna 2012 noin 130 m€.

Forchem on aloittanut toimintansa vuonna 2002. Sen tuotantolaitos sijaitsee Raumalla, ja tislauskapasiteetti on noin 175.000 tonnia vuodessa. Yhtiö on juuri ottanut käyttöön 13 m€:n strategisen investoinnin tuotelaadun parannukseen ja tuotantokapasiteetin nostoon. Uudella mäntyhartsin jatkotislauskolonnilla nostetaan hartsin laatua tasolle, joka vastaa kysyntään nopeimmin kasvavilla markkinasegmenteillä kuten tartukkeet ja liimat. Uudella lämmityskattilalla lisätään prosessin toimintavarmuutta ja mahdollistetaan tuotantokapasiteetin nosto tulevaisuudessa.  Forchem tuottaa prosessissa tarvitsemansa energian täysin uusiutuvalla energialla tuotannon omista sivutuotteista.

MB Rahastot hankki Forchem Oy:n omistukseensa vuonna 2007. MB Rahastojen omistusaikana yhtiön asiakaskuntaa on laajennettu ja monipuolistettu, tuotantoprosessia kehitetty ja jatkojalostukseen investoitu merkittäviä summia. Yhtiön liikevaihto on sijoitusaikana lähes kaksinkertaistunut ja kannattavuus parantunut. Strategisen investoinnin myötä yhtiöön on viime aikoina kohdistunut huomattavaa kiinnostusta toimialaan liittyvien teollisten yritysten parista.

Forchemin uusi omistaja on portugalilainen perheyritys Respol Group. Yhtiöryhmän teollinen toiminta keskittyy vuonna 1993 perustettuun Respol Resinas, S.A.:han, joka on yksi Euroopan johtavista hartsin jatkojalostajista. Respol on ollut Forchemin asiakas koko yhtiön toiminnan ajan. Respolin strategiana on Forchemin oston kautta tehostaa koko hartsin jatkojalostuskapasiteetin toimitusketjua, diversifioitua uusiin tuotealueisiin ja laajentaa asiakaskuntaansa erityisesti Pohjois-Euroopan alueella. Yritysoston myötä Respolin asema yhtenä maailman johtavista uusiutuvien ja kestävän kehityksen mukaisten hartsien toimittajana vahvistuu merkittävästi.

Olemme tyytyväisiä, että Forchem on nyt saanut Respolista omistajan, jolle järjestelyssä on teollista logiikkaa ja joka voi edelleen kehittää Forchemin toimintaa tulevina vuosina.  Uskon, että Forchemin toiminta Raumalla kasvaa nykyisestään”, toteaa MB Rahastojen partneri Eero Niiva.

Kaupan osapuolet ovat sopineet, että kauppahintaa ei julkisteta.

Lisätietoja:

Eero Niiva
Partneri, MB Rahastot
+358 40 556 4660.