Suomen Transval Oy:n omistuspohja laajenee

Suomen Transval Oy:n omistuspohja laajenee. MB Rahastoista on 30.6.2010 tehdyllä kaupalla tullut Suomen Transval Oy:n pääomistaja. Nykyinen pääomistaja, Kari Valtanen, jää yrityksen suurimmaksi vähemmistöosakkaaksi ja koko nykyinen johto jatkaa yrityksen palveluksessa osakkaina.

Suomen Transval Oy on merkittävä toimija logistiikkapalvelujen ulkoistuksissa, erikoisosaamisalueena on suoritepohjainen hinnoittelu. Yritys on keskittynyt selkeään ydinosaamiseen ja on tunnustettu palveluntarjoaja toimialallaan.

Suomen Transval Oy:n kasvu on jatkunut hyvin voimakkaana. Nyt tehty ratkaisu on kannaltamme myönteinen ja olemme siihen erittäin tyytyväisiä. MB Rahastot tuo mukanaan toimintojemme kehittämiseen ja kasvuun tarvittavaa kokemusta ja resursseja”, kertoo Suomen Transval Oy:n toimitusjohtaja Risto Vilo.

MB Rahastot näkee Suomen Transval Oy:n toimialan ja toimintakonseptin erittäin mielenkiintoisena. Yritys on saavuttanut vahvan markkina-aseman ja osoittanut näin liikeidean toimivuuden”, toteaa partneri Matti Mertsola MB Rahastoista.

Lisätietoja:

Matti Mertsola
Partneri, MB Rahastot
+358 400 602 568

Risto Vilo
Toimitusjohtaja, Suomen Transval Oy
+358 400 904 253

Kari Valtanen
+358 400 848 162